Cinematic

image

Un o fentrau Cymdeithasol GISDA yw Cinematic a gychwynnwyd gan griw o ddefnyddwyr gwasanaeth. Syniad y busnes yw i allu rhoi digwyddiadau adloniant arloesol ymlaen drwy ddefnyddio sgrin sinema enfawr symudol.

Sgrin sinema symudol yw Cinematic - ac mae modd gwylio ffilmiau, cael cystadleuaeth Xbox ac ar hyn o bryd mae modd gwylio gemau pêl droed Cwpan y Byd arno mewn rhai lleoliadau. Gan ei fod yn symudol mae modd ei godi mewn llawer o amrywiol leoliadau ar y traeth, mewn cae, ar y stryd a neuaddau pentref.

Llwyddodd 8 o ddefnyddiwyd gwasanaeth i gael grant gan Ymddiriedolaeth y Tywysog a grant gan GwirVol i brynu offer a chreu ymgyrch farchnata i gychwyn y fenter newydd. Ers hynny mae’r fenter wedi tyfu a llynedd roddent yn llwyddiannus mewn cais grant i Cyfenter er mwyn cyflogi dau aelod o staff i redeg y fenter ac i brynu fan fwyd a pheiriant pop corn. Y bwriad yw datblygu’r fenter i gael math gwahanol fath o adloniant gwledig.

Mae cael cysgod yn angenrheidiol ar gyfer Cinematic ac felly mae digwyddiad yng nghanol y dydd yn gallu bod yn broblem - ond mae modd defnyddio pabell enfawr - cysylltwch am fwy o fanylion am hyn. Felly os ydych yn trefnu digwyddiad boed yn barti, clybiau ieuenctid, seminar, digwyddiad tu allan ac yn awyddus i gael y sgrin yno cysylltwch â Twm neud Emlyn ar 01286 671153.

Prisiau a Telerau - cliciwch yma

FAQ - cliciwch yma


 

 

Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Adroddiad Blynyddol

mwy »