Corfforaethol

image

Mae cefnogaeth gan fusnesau yn rhan holl bwysig o godi arian I Gisda. Mae hyn yn brofiad boddhaol i fusnesau ac i weithwyr sydd eisiau cyfrannu i’w cymuned. Gallai cyflogwyr gymryd rhan mewn cynlluniau cyfrifoldeb cymunedol hefyd.

Mae codi arian corfforaethol yn gallu bod yn amrywiol a chyffrous ac mae nifer o wahanol ffyrdd y gallai busnesau fod o help - dyma rai:

  • Rhoi trwy’r gyflogres – gweler yn isod am fwy o fanylion
  • Ein noddi fel elusen y flwyddyn
  • Gwirfoddoli staff i ddigwyddiadau codi arian Gisda
  • Digwyddiadau noddi
  • Ariannu’n gyfatebol digwyddiadau codi arian

Rhoi trwy’r gyflogres
Mae rhoi trwy’r gyflogres yn ffordd hawdd, hyblyg i’w weinyddu a gwych i staff i gyfrannu i elusen drwy PAYE. Mae modd i bobl sydd yn derbyn eu pensiwn cwmni/personol drwy PAYE i gymryd rhan hefyd. Gyda’r arian yn cael ei dynnu cyn treth, mae pob un cyfraniad yn mynd ymhellach – gan ychwanegu at yr ymdeimlad boddhaus hwnnw o helpu Gisda drwy’r gweithle.

Er enghraifft, byddai’n costio gweithiwr sydd yn talu treth ar y gyfradd sylfaenol o 20% ond £8 yn unig er mwyn gwneud cyfraniad o £10 i elusen. A byddai’n costio gweithiwr sydd yn talu treth ar y gyfradd uwch o 40% ond £6 i wneud cyfraniad tebyg.

Mae’r arian sydd wedi ei dynnu yn cael ei ddanfon at Asiantaeth sydd wedi ei chymeradwyo gan Gyllid y Wlad, megis y Charities Aid Foundation, ac maent hwy yn gwneud y gweddill – danfon yr arian sydd i’w gyfrannu atom ni.

Mae modd i chi ganfod mwy o wybodaeth am Dalu trwy’r Gyflogres a’r asiantaethau sydd wedi eu cymeradwyo ar wefan HMRC.

Fel arall, ewch yn syth i wefan y ‘Charities Aid Foundation’ (CAF) am fwy o wybodaeth am eu cynllun ‘Give As You Earn’.

Mae modd i chi lawr lwytho canllaw CAF ar gyflogres ‘Give As You Earn’ a’r ffurflen i roddwyr yma:
CAF ‘Give As You Earn’ – canllawiau cyflogres - cliciwch yma
CAF ‘Give As You Earn’ – ffurflen cyfarwyddyd rhoddwr - cliciwch yma

 

 

Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Adroddiad Blynyddol

mwy »