Cymodi

image

Methu cytuno?
Ydych chi eisiau ceisio gwella'r berthynas gyda'ch rhieni / teulu / landlord / ffrindiau?

Cymodi
Drwy ddefnyddio adferol, mae’r gwasanaeth cymodi yn cynnig gwasanaeth teg ac annibynnol a chefnogaeth i siarad am bethau a nodi'r ffyrdd gorau o ail-ymgysylltu â theulu, ffrindiau neu unrhyw un yr ydych wedi dadlau â hwy.

Sut mae’n gweithio?
• Sesiynau yn cael ei redeg gan gyfryngwr achrededig
• Cwrdd â phobl ar wahân yn gyntaf
• Cwrdd gyda’ch gilydd pan fyddwch yn barod, os yw pawb yn cytuno
• Trafod sut i symud ymlaen
• Eich helpu i ddod o hyd i gytundeb sy’n deg ac yn hwylus i bawb.
• Ni fydd staff yn cymryd ochrau

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Alice Horwood Uwch Swyddog Therapiwtig ar:
cymodi@gisda.co.uk
Ffôn: 01286 672045 / 01286 671153
Symudol: 07765 883139

Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Adroddiad Blynyddol

mwy »