Cymynrodd

image

Un ffordd y gallech ddymuno ei defnyddio i’n helpu yw gadael rhodd i GISDA yn eich ewyllys.
Efallai y byddech am adael swm o arian neu rodd, er enghraifft, yn eich ewyllys, na fydd yn costio dim yn ystod eich oes ac na fydd yn agored i dreth etifeddiant.
Newidiadau i ddeddfwriaeth treth etifeddiant a ddaeth i rym ym mlwyddyn ariannol 2012/13: O fis Ebrill 2012, os ydych yn gadael 10% neu fwy o’ch ystâd i elusen, yna bydd y gyfradd o dreth etifeddiant ar y rhan sydd yn weddill yn cael ei ostwng o 40% i 36%.

Os hoffech adael rhywbeth i GISDA yn eich ewyllys, y cwbl y mae angen i chi ei wneud yw:
Ar gyfer ewyllys newydd – ysgrifennu ewyllys a rhoi manylion eich rhodd
Ar gyfer ewyllys sydd wedi’i wneud – gwneud newid ynddi

Sefydlu Ymddiriedolaeth
Efallai y byddwch am gael cyngor gan Gyfreithiwr a fydd yn gallu rhoi mwy o wybodaeth i chi.
Os hoffech wneud rhodd i GISDA, rhowch wybod i ni, os gwelwch yn dda, drwy ffonio neu anfon neges e-bost.
Mae’ch cefnogaeth yn amhrisiadwy i ni ac yn ein helpu i wneud gwahaniaeth gwirioneddol – diolch.

 

 

Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Adroddiad Blynyddol

mwy »