Cynghorydd Personol

image

Mae Deddf Plant (Ymadael â Gofal) 2000 yn datgan bod hawl gan bobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal i gael Cynghorydd Personol penodedig.
Bydd Cynghorydd Personol ar gael i gynorthwyo pobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal; bydd yn gweithio’n annibynnol gan sicrhau bod barn a llais pobl ifanc yn cael eu clywed.
Mae Cynghorwyr Personol:

wedi ymrwymo i sicrhau lles a datblygiad y person ifanc.
yn gallu cynnig cyngor a chymorth ymarferol.
yn helpu gyda Chynlluniau Llwybr unigol.
ar gael i helpu pobl ifanc sy’n gadael gofal.

Gallant roi cymorth a chyngor ynghylch –

Cynlluniau Llwybr
Gwasanaethau Cymdeithasol
Tai
Hawliau
Budd-daliadau
Cyllidebu
Gwaith
Materion Iechyd
Addysg a Datblygu

 

 

Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Adroddiad Blynyddol

mwy »