Ffynonellau Incwm 2014-15Incwm Rhent

207,731

13%

Grant Cefnogi Pobl  

668,656

42%

Grant Cynulliad Cenedlaethol S180 Digartrefedd

28,000

2%

Grant Gwasanaethau Cymdeithasol Gwynedd

41,960

3%

Grant Cynllun Ar y Blaen

62,897

4%

Teuluoedd Yn Gyntaf Gwynedd

37,700

2%

Rhoddion

3,000

0%

Grant Cyfenter - Cinematic

75,000

5%

Grantiau Loteri

454,647

29%

     
Cyfanswm
1,579,591
100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Adroddiad Blynyddol

mwy »