Gift Aid

image

CYMORTH RHODD
Mae Cymorth Rhodd yn gynllun sy’n gwneud i’ch rhoddion fynd ymhellach heb ddim cost I chi.

O dan y Cynllun Cymorth Rhodd, os ydych yn drethdalwr yn y DU, bydd gwerth eich rhodd yn cynyddu am ein bod yn cael adennill arian oddi wrth Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi.

Am bob £1 y byddwch yn ei rhoi, gallwn hawlio 25 ceiniog ychwanegol heb ddim cost ychwanegol i chi. Felly, mae hyn yn ffynhonnell werthfawr o arian ychwanegol i GISDA.

Os ydych yn talu treth ar y gyfradd uwch o 40%, gallwch chi gael budd hefyd drwy hawlio rhywfaint o arian yn ôl oddi wrth Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi drwy’ch ffurflen hunanasesu treth. Cysylltwch â swyddfa Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi i gael mwy o fanylion.

Sut i wneud rhodd drwy Gymorth Rhodd
Cwblhewch y datganiad - cliciwch yma - Dim ond unwaith bob chwe blynedd y mae’n rhaid i chi ddweud wrthym a gallwn hawlio Cymorth Rhodd yn awtomatig bob tro.

Cysylltwch â ni os hoffech gael unrhyw wybodaeth ychwanegol.

Mae’ch rhoddion yn amhrisiadwy i ni a gallant wneud gwir wahaniaeth – diolch.

 

 

Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Adroddiad Blynyddol

mwy »