Gwaith Ataliol mewn Ysgolion

image

Mae GISDA yn cynnig cyfle i’ch Asiantaeth/Ysgol/Coleg/Grŵp ofyn am ymweliad gan ein Swyddog cyfeiriadau ac estyn allan i ddangos cyflwyniad am y gwasanaethau mae GISDA yn eu darparu.

Byddwn yn disgrifio’r camau ar gyfer cyfeirio pobl ifanc at ein gwasanaeth a sut mae’r broses cyfeirio'n gweithio. Byddwn yn egluro’r cymorth y gall GISDA ei roi i’r bobl ifanc, yn ogystal â’r cyfleoedd eraill sydd ar gael iddynt. Hefyd gwnawn ateb unrhyw gwestiynau sy’n codi.

Byddwn yn darparu taflenni gyda mwy o wybodaeth i’w rhannu gan eich corff ymysg pobl ifanc a allai fod ag angen cymorth gan GISDA yn y dyfodol.

Mewn ysgolion rydym yn cynnig gweithdai atal digartrefedd i ddisgyblion blwyddyn 9 neu ar gyfer disgyblion blwyddyn 10 a hŷn mae gweithdai byw yn annibynnol a’r gael.

Er mwyn trefnu i’n Uwch Weithiwr Prosiectau a Datblygu  i ddod i siarad â chi, anfonwch eich manylion cysylltu i gisda@gisda.co.uk neu gwblhau’r ffurflen gysylltu.


 

 

Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Adroddiad Blynyddol

mwy »