Gwirfoddoli - Cefndir

image

Mae gwirfoddolwyr wedi dod yn rhan bwysig iawn i GISDA dros y flwyddyn ddiwethaf. Ar gychwyn 2014 nid oedd gennym system wirfoddoli o gwbl. Roedd yn amlwg fod hyn yn fwlch mawr yn y cwmni a all fod o fudd mawr iawn i bobl y gymuned, pobl ifanc GISDA ac i'r cwmni’n uniongyrchol.

Drwy greu cyfleoedd gwirfoddoli gallwn arfog pobl gyda’r sgiliau sydd eu hangen i’w galluogi i symud ymlaen i swydd. Mae diweithdra ymysg pobl ifanc yr ardal, yn cynnwys pobl ifanc GISDA yn uchel iawn hefyd. Gall cyfleoedd gwirfoddoli helpu pobl sydd wedi bod yn ddi-waith am gyfnod hir neu fyr, trwy eu gwneud yn fwy cyflogadwy a rhoi’r cyfle a chefnogaeth iddynt. Yn barod mae’r prosiect wedi datblygu a thyfu llawer ac wedi cael effaith bositif ar ein gwirfoddolwyr presennol.

Rydym yn cynnig cyfleodd gwirfoddoli i wahanol fathau o wirfoddolwyr yn cynnwys rhai academaidd sydd eisiau lleoliadau gyda’u gradd, i fyfyrwyr ysgol i gael profiadau gwaith, i bobl ifanc sydd eisiau gwella eu CV a chael hyfforddiant i symud ymlaen i waith a hefyd i bobl sydd eisiau helpu a rhoi yn ôl i elusen a’r gymuned.

Mae’r cydlynydd gwirfoddoli sydd wedi cael ei ariannu gan Gyngor Gwynedd yn cyfweld gwirfoddolwyr yn ddyddiol ac yn cynnal anwythiadau, cyfarfodydd rheolaidd, darparu hyfforddiant, creu rolau newydd, gwobrwyo tystysgrifau ac yn y blaen. Y cydlynydd gwirfoddoli fydd y brid bwynt cyswllt i'r gwirfoddolwyr.

I weld ein holl gyfleoedd wirfoddoli cliciwch yma. Os nad ydi’r rolau yma yn berthnasol i chi a bod gennych chi syniad neu sgiliau y gallwch rannu hefo ni - cysylltwch i drafod ymhellach!

Cysylltwch

Cydylynydd Gwirfoddoli – Lyndsey Thomas

01286 671153

Lyndsey@gisda.co.uk

Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Adroddiad Blynyddol

mwy »