Gwirfoddoli - Newyddion


Ystadegau Gwirfoddoli Ebrill-Mehefin 2016

poster

 

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

Ystadegau Gwirfoddoli Ionawr-Ebrill 2016

poster

Gwelwch ein hystadegau gwirfoddoli Mis Ionawr - Mawrth!
38 unigolyn wedi gwirfoddoli gyda chyfanswm o dros 2000 awr yn y tri mis diwethaf!
Diolch yn fawr iawn i bob un am eu hamser.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Hoffech chi wirfoddoli?
Cysylltwch â ni: lyndsey@gisda.co.uk - 01286 67115315.12.15 - Gwirfoddolwyr y Mileniwm

volunteer volunteer volunteer volunteer volunteer

Dyma luniau o holl wirfoddolwyr sydd wedi cael tystysgrifau Gwirfoddolwyr y Mileniwm mis yma.

Diolch i bob un ohonynt ac maent yn hynod werthfawr i GISDA!!

Mae Gwirfoddolwyr y Mileniwm yn cael ei adnabod gan GwirVol a Llywodraeth Cymru ac mae’r dystysgrif 200 awr yn cael ei arwyddo gan Brif Weinidog Cymru!

Llongyfarchiadau enfawr iddynt i gyd.

Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Adroddiad Blynyddol

mwy »