Gwirfoddoli

image

Gwirfoddoli
Mae gwirfoddolwyr yn bwysig iawn i Gisda i gefnogi ni i dyfu’r elusen a’r gwasanaeth sydd yn helpu cymaint o bobl ifanc yng Ngwynedd. Mae gwirfoddoli yn gyfle gwych hefyd i ddatblygu sgiliau’r unigolyn ac yn gyfle iddynt gyfrannu i’r gymuned.
Dyma rhai ffyrdd a chyfleoedd y gallwch ein helpu wrth wirfoddoli:

Codi arian a digwyddiadau
Mae codi arian yn ffordd hwylus a chyffrous i chi allu cymryd rhan fel gwirfoddolwr. Mae gwirfoddolwyr yn gallu ein cefnogi mewn gwahanol ffyrdd - helpu allan gyda hel arian mewn bocsys casgliad, siarad yn gyhoeddus am rodd i’r elusen ayb.

Gweithgareddau Awyr Agored / Chwaraeon
Os oes gennych ddiddordeb mawr mewn chwaraeon neu weithgareddau awyr agored beth am wirfoddoli drwy drefnu gweithgareddau i’r bobl ifanc neu helpu’r staff drwy ymuno a’r grŵp. Mae pobl ifanc Gisda yn aml yn cymryd rhan mewn pêl droed, dringo, cerdded a.y.b.

Marchnata
A oes gennych sgiliau marchnata y gallwch rannu gyda Gisda? Rydym o hyd yn chwilio am wirfoddolwyr yn y maes yma. Ydych wedi trefnu digwyddiadau yn y gorffennol neu oes gennych brofiad o godi ymwybyddiaeth? Cysylltwchi drafod ymhellach.

Gwirfoddoli drwy waith ymchwil grantiau
A oes gennych amser i’w roi i gefnogi Gisda drwy wneud gwaith ymchwil am grantiau i ddatblygu’r elusen ymhellach? Oes gennych sgiliau TG? Cysylltwch i drafod ymhellach.

Ymestyn Allan
Rydym yn aml yn mynd o amgylch ysgolion a mudiadau eraill i wneud gweithdai a chyflwyniadau ar hyn y mae Gisda yn ei wneud. Os oes gennych chi sgiliau pobl dda neu eisiau profiad yn y maes yma cysylltwch i drafod.

Grŵp Rhieni
Pob wythnos bydd prosiect Rhieni Ifanc Ni yn rhedeg Grŵp Rhieni i bobl ifanc a’u plant. Yn y sesiynau yma byddent yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau fel coginio, celf, mynd ar dripiau a llawer mwy. Oes gennych chi sgiliau cyfathrebu da gyda phlant? Neu yn hyderus yn y maes yma? Cysylltwch am fwy o wybodaeth.

‘Te a  Cofi’
Mae hwn yn brosiect sydd wedi ei gyllido gan brosiect Miliynau’r bobl cronfa’r loteri, i ddarparu’r cyfle i ddatblygu canolfan hyfforddiant j bobl ifanc er mwyn dysgu sgiliau newydd ac sydd yn galluogi nhw i symud ymlaen i waith cyflogedig yn y maes arlwyo.
Mae’r rôl yn gofyn i'r gwirfoddolwr wneud amrywiaeth o dasgau yn y gegin / caffi i sicrhau profiad rhagorol i gwsmeriaid. Gweini cwsmeriaid, paratoi bwyd a diod, glanhau byrddau a chadw’r caffi yn lan, defnyddio til wrth weithio mewn tîm effeithiol gyda gwirfoddolwyr eraill ag staff. Cysylltwch am fwy o wybodaeth.

Cinematic
Sgrin sinema symudol yw Cinematic - ac mae modd gwylio ffilmiau, cael cystadleuaeth Xbox, parti plant ac mae hefyd yn bosib archebu’r sgrin gyda pheiriannau hot dog a pop corn. Gan ei fod yn symudol mae modd ei godi mewn llawer o amrywiol leoliadau ar y traeth, mewn cae, ar y stryd a neuaddau pentref.
Mae’r rôl yma yn cynnwys cynorthwyo'r gweithiwr prosiect i fynychu digwyddiadau a gosod offer, cyfathrebu gyda chwsmeriaid a delio gydag arian wrth werthu cynnyrch, Cysylltwch am fwy o wybodaeth.

Gyda phob gwirfoddolwr byddem yn cyfarfod a nhw i weld beth yw eu diddordebau a pa brosiect y hoffent wirfoddoli o fewn. Gall y rolau amrywio ac yn anodd diffinio pob un. Os oes gennych rôl arall mewn golwg cysylltwch a ni am sgwrs.

Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Adroddiad Blynyddol

mwy »