Hanes GISDA

image

Sefydlwyd GISDA yn 1985 gan grŵp o wirfoddolwyr yn ardal Caernarfon a oedd yn pryderu am broblem cynyddol ddigartrefedd ymysg pobl ifanc yn y dref ar ddechrau’r 80au a’r rhagfarnau yr oeddent yn eu hwynebu wrth geisio cymorth a chefnogaeth.

Yn 1989, mewn partneriaeth â Chymdeithas Tai Eryri, gwnaethom agor ein hostel cyntaf, Hafan, yng Nghaernarfon, i 8 o bobl ifanc. Ers hynny rydym wedi agor dau hostel arall, Llys Meddyg a Fron Fawr, y ddau ym Mlaenau Ffestiniog. Yn ogystal â hynny mae gennym ddau dŷ wedi’u dodrefnu yn Nolgellau, sy’n eiddo i Gymdeithas Tai Clwyd. Rydym hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Gwynedd a’r Cymdeithasau Tai ac, o ganlyniad, mae gennym brosiectau sy’n gallu cynorthwyo pobl mewn tai eraill. Parhawn i helpu pobl sy’n dal i fyw gartref hefyd.

Yn wreiddiol, roedd GISDA yn sefyll am ’Grŵp Ieuenctid Sengl Digartref Arfon’. Rydym bellach wedi ehangu ac yn darparu gwasanaeth ar gyfer pobl ifanc bregus led led Gwynedd.

 

 

Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Adroddiad Blynyddol

mwy »