Croeso i GISDA

Newyddion Diweddaraf

04/04/14: Lluniau

Stensils a Mosaig - cliciwch yma


21/03/14: Gwbor Trechu Trosedd Blynyddol Yr Uchel Siryf 2014

Rydym yn falch iawn i gyhoeddi ein bod wedi derbyn un o Wobrau Trechu Trosedd Blynyddol Yr Uchel Siryf 2014 ar Fawrth 20fed. Gwobr oedd hon i gydnabod y gwaith a wnaed i gefnogi pobl ifanc ddigartref a’u teuluoedd ers 1985. Rydym yn ddiolchgar iawn am dderbyn y wobr gan yr Uchel Siryf Gwynedd - Marian Wyn Jones, a bydd yr arian a dderbyniwyd fel rhan o’r wobr yn mynd tuag at gynorthwyo pobl ifanc sydd mewn angen neu argyfwng a hefyd wrth iddynt symud i’w cartref eu hunain am y tro cyntaf.


21/03/14: Lluniau

Sw Môr Môn - cliciwch yma


18/03/14: Lluniau

Ar Y Wyddfa - cliciwch yma


14/03/14: Wyddfa

Ar ddydd Mawrth, Mawrth 18fed bydd 10 o ddefnyddwyr gwasanaeth GISDA yn cerdded i fyny’r Wyddfa. Wrth wneud hyn rydym yn gobeithio codi arian i’n mudiad. Rydym yn chwilio am bobl i’n noddi - felly os yr hoffech ein noddi gallwch wneud hyn drwy anfon neges decst GISD41 £x (faint yr hoffech gyfrannu) i 70070. Byddwn yn ddiolchgar iawn am unrhyw gyfraniad.

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma


06/03/14: Holiadur

Mae defnyddwyr gwasanaeth GISDA yn awyddus i gychwyn mentr ble fydd pobl bregus yn gallu mynd i fynychu gwahanol gyrsiau mewn lleoliad unigryw. Mae’r bobl ifanc wedi cynnal gweithdai adeiladu iwrt ac yn awyddus i ddefnyddio'r hyn maen nhw wedi ei ddysgu er lles pobl fregus eraill. Gweledigaeth y fenter yw i greu gofod sylfaenol a fydd yn leoliad i ddatblygu sgiliau, gwella iechyd meddwl a lles emosiynol. Bydd y fenter yn edrych ar ddenu twristiaid i Wynedd yn ogystal.

Rydym angen eich adborth chi, oes modd i chi cymryd rhyw 30 eiliad i lenwi’r holiadur isod os gwelwch yn dda

https://www.surveymonkey.com/s/V9GCPK


Darllen mwy

 

 
 

 

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Newyddlen Diweddaraf

mwy »