Croeso i GISDA

Newyddion Diweddaraf

29/01/15 Mentro Mlaen

poster

Dyma Nia a Sion o dîm Mentro Blaen yn derbyn siec am grant Cyllid Cyfranogol gan Heddlu Gogledd Cymru.

Roedd y grant yma yn cael ei ddewis gan y cyhoedd drwy bleidleisio ar y we. Bydd yr arian yma yn mynd tuag at brynu adnoddau ar gyfer cynnal gweithgareddau yng Nghanolfannau Ieuenctid Mentro Mlaen yng Nghaernarfon, Blaenau Ffestiniog a Phwllheli. Bydd y canolfannau yma yn cynnig cyfloed hyfforddiant i bobl ifanc Gwynedd.

Diolch yn fawr iawn i’r rhai a bleidleisiodd i’r prosiect cyn y Nadolig.


26/01/15 Cegin Cyngor Cynnes

poster

Yn ystod misoedd y gaeaf bydd Fan Fwyd Te a Cofi yn mynd o gwmpas yn dosbarthu bwyd maethlon cynnes i oedolion mewn angen yng Ngwynedd a Mon. Nid ‘Soup Kitchen’ fydd hwn ond yn hytrach cyfle i gefnogi oedolion bregus. Bydd ymweliad gan Weithiwr Cefnogol gyda phryd o fwyd a gwybodaeth am wasanaethau yn yr ardal yn gymorth mawr i’w hiechyd a’u lles.
Bydd y bwyd a fydd yn cael ei ddosbarthu yn y Fan Fwyd yn cael ei ddarparu gan gegin Te a Cofi. Drwy hyn bydd gwirfoddolwyr sydd yn cynorthwyo yn y caffi yn datblygu sgiliau drwy goginio'r bwyd fel lobsgows a chyri ar gyfer y fan.
Am fwy o fanylion cysylltwch â ni 01286 671153


20/01/15 Cyfarfod Codi Arian GISDA

poster

Cyfarfod Codi Arian GISDA yn cael ei gynnal ar Ddydd Mercher 11eg o Chwefror am 3yp yn Swyddfa'r Maes, Caernarfon.

Mae’r cyfarfod yn agored i unrhyw un sydd â syniadau ar sut i godi arian i GISDA,

Am fwy o fanylion cysylltwch ag Annes Sion - annes@gisda.co.uk / 01286 671153


16/01/15 Cwrs Cadw Cownt

poster

Cwrs Cadw Cownt yn cael ei gynnal ar y 12fed o Chwefror 12-2pm yn Nhŷ’r Ysgol, Caernarfon.

Cyfle i gael syniadau a chyngor ar sut i reoli arian a gwneud cyllideb bersonol.

Cysylltwch am fwy o wybodaeth.

Cliciwch yma am y poster

 
 

Darllen mwy

 

 
 

 

Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Newyddlen Diweddaraf

mwy »