Croeso i GISDA

Newyddion Diweddaraf


Digwyddiad Creadigol Ewropeaidd

poster

Ar y 17eg o Hydref 2016, bu i FEANTSA, Rhwydwaith Pobl Ifanc, nodi Diwrnod Rhyngwladol Diddymu Tlodi 2016 drwy gyd-drefnu gweithred yn 6 o ddinasoedd Ewropeaidd (Amsterdam, Berlin, Belgrade, Caernarfon, Copenhagen, Waterford). Bwriad oedd i alw ar y cyhoedd a’r rhai sy’n creu polisïau fod gan bob person ifanc yr hawl i gartref. Bu i aelodau’r rhwydwaith gymryd rhan mewn arddangosiad artistig tu allan i leoliadau arbennig ac adeiladau’r Llywodraeth i amlygu’r mater o ddigartrefedd ymhlith pobl ifanc. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Swyddi

poster

 

Amrywiaeth o swyddi yn cael eu hysbysebu yn GISDA ar hyn o bryd

Cysylltwch â Dewi am fwy o fanylion dewi@gisda.co.uk / 01286 671153

 

 

 

Gweithiwr Caffi Cyffredinol Te a Cofi
Lleoliad: Caernarfon
Oriau: 16 yr wythnos
Cyflog: £7.85 yr awr
Cytundeb: I’w drafod
Dyddiad Cau: 10am 28ain o Hydref

Cydlynydd a Glanhawr SGLEIN
Lleoliad: Arfon
Oriau: 8 yr wythnos potential o fwy
Cyflog: £8.50 yr awr
Dyddiad Cau: 10am 28ain o Hydref

Gweithiwr Allweddol Therapiwtig
Lleoliad: Caernarfon / Blaenau Ffestiniog
Oriau: 37 yr wythnos
Cyflog: £17,506 - £20,411
Cytundeb: I’w drafod
Dyddiad Cau: 10am 28ain o Hydref

Swyddog Datblygu Mentrau Cymdeithasol
Lleoliad: Caernarfon / Blaenau Ffestiniog
Oriau: 22.5 yr wythnos
Cyflog: £21,699 pro rata
Cytundeb: I’w drafod
Dyddiad Cau: 10am 28ain o Hydref

Arweinydd Perfformiad a Grantiau
Lleoliad: Caernarfon / Blaenau Ffestiniog
Oriau: hyd at 37 awr - bodlon ystyried rhan amser
Cyflog: £23,885 pro rata
Cytundeb: I’w drafod
Dyddiad Cau: 10am 28ain o Hydref

Swyddog Menter Hyfforddiant
Lleoliad: Caernarfon / Blaenau Ffestiniog
Oriau: 37 awr
Cyflog: £18,518 - £19,894
Cytundeb: I’w drafod
Dyddiad Cau: 10am 28ain o Hydref

Am fwy o fanylion a phecyn cais cysylltwch â: Dewi Roberts 01286 671153 / gisda@gisda.co.uk


Grant Cymorth Llaw

poster

 

Every donation received by GISDA goes towards the Cymorth Llaw grant - which is a grant available for young people. This is how the money was spent from April till today....
And just in case you wish to donate....you can do this by clicking on this link https://www.justgiving.com

 Ffilm fer a grewyd gan bobl ifanc GISDA.


Ymweliadau Pwysig

poster

Mae’r wythnos hon wedi bod yn wythnos brysur iawn i GISDA gydag ymweliadau arbennig wedi digwydd yng Nghaernarfon a Blaenau Ffestiniog.

Dydd Llun bu i’r Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant Carl Sargeant ddod i ymweld â’n fflatiau symud ymlaen Tre Gof. Cafodd gyfle i sgwrsio gydag un o’r bobl ifanc sydd yn byw yn y fflatiau Tyron Williams am ei fywyd a’i obeithion am y dyfodol. Roedd yn gyfle gwych i weld y gwaith cydweithio sy’n digwydd ar ran pobl ifanc rhwng GISDA a Chartrefi Cymunedol Gwynedd.

Dydd Llun yn ogystal bu Sian Gwenllïan, aelod Cynulliad Arfon, ymweld â’n hostel Hafan yng Nghaernarfon. Roedd hi’n gyfle iddi sgwrsio a’r bobl ifanc a chael cyfle i weld y gwaith sydd yn cael ei wneud yn yr hosteli gyda’r bobl ifanc.

Daeth Liz Saville, Aelod Seneddol Meirionnydd, ymweld â Blaenau Ffestiniog ddydd Mawrth. Cyfle iddi sgwrsio a phobl ifanc sydd yn byw ac yn derbyn cefnogaeth yn ein hosteli ym Mlaenau Ffestiniog.
Hoffem ddiolch yn fawr iawn iddynt i gyd am roi eu hamser i ymweld â’n pobl ifanc yn GISDA.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Social Saturday Hydref 15 2016

poster

 

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma

 
 


Cerddorion yn erbyn Digartrefedd

poster poster

Yn ystod wythnos gyntaf mis Hydref bydd dau gig yn cael ei drefnu a fydd yn rhan o weithgareddau ‘Cerddorion yn Erbyn Digartrefedd’. Dyma weithgaredd sydd yn digwydd ar draws Prydain ac wedi ei ddatblygu gan Alan McGee sydd wedi bod yn rheoli bandiau megis Oasis yn ystod y blynyddoedd. Dros Brydain mae’r arian yn mynd yn benodol at elusen o’r enw Crisis sydd yn gweithio gyda phobl ddigartref yn Llundain ond gan ein bod yn trefnu'r digwyddiadau yma yng Ngwynedd bydd hanner elw'r noson yn mynd yn benodol at waith GISDA.

Hoffem ddiolch i’r bandiau i gyd sydd wedi cytuno i fod yn rhan o’r gigs ac i Sera Owen am drefnu'r gig yng Nghaernarfon. Am fwy o fanylion cysylltwch â ni annes@gisda.co.ukDarllen mwy

 

 
 

 

Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Adroddiad Blynyddol

mwy »