Croeso i GISDA

Newyddion Diweddaraf

Dyddiau Lansio Prosiect Mentro Mlaen wythnos yma - gweithgareddau yn ystod diwedd yr wythnos ym Meirionnydd, Dwyfor ac Arfon. Am ddim a chroeso i bawb!

Dydd Mercher 29/07/2015
Canolfan Hamdden Dwyfor, Pwllheli
10:30 - 14:30
Amrywiol weithgareddau megis - Wal Ddringo, Sesiynau Celf a Chrefft ac Ed Holden yn beat bocsio

Dydd Iau 30/07/2015
Canolfan Tŷ’r Ysgol, Caernarfon
11:00 - 16:00
Amrywiol weithgareddau megis - cystadleuaeth Xbox One, Mosaics a beatbocsio

Dydd Gwener 31/07/2015
Canolfan Hamdden Blaenau Ffestiniog
14:00 - 16:00
Amrywiol weithgareddau megis - Ras Rhwystrau, Stondinau a gweithgareddau celf a chrefft.

Mynediad am ddim a chroeso i bawb!


Tocynnau Raffl Ar Werth

poster

Tocynnau Raffl ar gyfer Dydd Sadwrn (25/07) bellach ar werth yng Nghaffi Te a Cofi - diolch yn fawr iawn i bawb am fod mor barod i gyfrannu.

£1 y strip

Os yr hoffech gyfrannu cysylltwch â ni

Bydd tocynnau ar werth yn ystod y Diwrnod Hwyl yn ogystal

Cliciwch yma am restr o'r gwobrau


Gwirfoddolwr y Mis

Gwirfoddolwr y mis ar gyfer mis Gorffennaf yw Chris Amihere.
Mae Chris  wedi bod yn gwirfoddoli i Te a Cofi ers mis Ionawr.
Mae Chris wrth ei fodd yn cymdeithasu, cyfarfod pobl a cherddoriaeth. Daeth i gaffi Te a Cofi er mwyn cael datblygu sgiliau cymdeithasu â phobl. Mae yn mwynhau cymdeithasu a phobl ifanc yr un oed ac yn gweld gwirfoddoli fel ffordd wych o gael profiadau ac mae’n teimlo ei fod yn cyfrannu tuag at rywbeth yn hytrach na bod adref bob dydd.
Neges Chris i’r cwsmeriaid “Byddwch yn hapus a peidiwch â phoeni am arian”
Yn ôl Twm, Rheolwr Te a Cofi “ Mae Chris yn wirfoddolwr gwych ac yn rhan allweddol o lwyddiant y caffi, mae yma bob dydd ar amser, yn fuan fel arfer, ac yn egni gwych i’w gael o gwmpas y lle. Mae o yn canu yn wych hefyd.  Pleser mawr ydi cyflwyno gwobr Gwirfoddolwr y Mis cyntaf i Chris”.


Diwrnod Hwyl Gisda

poster

Cae Coed Helen (dros yr Aber) Caernarfon

25 o Orffennaf - 11am-4pm

Croeso i Bawb

Yn ychwanegol i’r gweithgareddau sydd ar y poster bydd Wal Ddringo a Thrampolinau ar gael yn ystod y dydd yn ogystal.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma


Ennill yn Y Gwobrau

Ar y 18fed o Fehefin eleni bu i 3 aelod o staff a defnyddiwr gwasanaeth wneud taith i lawr i Gaerdydd ar gyfer Y Gwobrau, Cyngor Gofal Cymru a oedd yn cael eu cynnal yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd. Mae Y Gwobrau yn cael eu cynnal pobl dwy flynedd ac yn gyfle gwych i gydnabod a rhannu llwyddiannau sefydliadau, grwpiau a thimoedd sy’ wedi buddsoddi mewn dysgu a datblygu staff er mwyn iddynt allu darparu gwasanaethau proffesiynol a chanlyniadau gwell i’r rheiny sydd angen eu cymorth arnynt.

Roedd GISDA wedi cael ei enwebu ar gyfer categori Canlyniadau Rhagorol yng Ngofal Pobl Iau, Plant a Blynyddoedd Cynnar. Rydym yn falch iawn i gyhoeddi ein bod wedi ennill Y Wobr.

Llongyfarchiadau enfawr i’r staff i gyd sydd wedi bod yn gweithio yn galed er mwyn sicrhau fod modd i ni fel cwmni ennill y wobr hon.

Darllen mwy

 

 
 

 

Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Newyddlen Diweddaraf

mwy »