Croeso i GISDA

Newyddion Diweddaraf

27/03/15 Cynorthwyydd Cegin - Caffi ‘Te a Cofi’ GISDA

Lleoliad: Caernarfon
Oriau: 16 awr yr wythnos / 16 hours per week
Cyflog: £14,719—£15,327 pro rata

Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio oriau hyblyg fel bo’r angen, gan gynnwys Rhai nosweithiau

Rhaid cael Tystysgrif Lefel 2 Hylendid Bwyd

Dyddiad Cau: 10/04/2015

Gweler y swydd ddisgrifiad yma.


19/02/15 Chwilio am Gyn Defnyddwyr Gwasanaeth.

poster

Eleni mae GISDA yn dathlu 30 mlynedd. Fel rhan o’r dathliadau rydym yn gobeithio dod i gyswllt gyda chyn defnyddwyr gwasanaeth i gael clywed ei straeon, ble maen nhw erbyn hyn a gweld os oedd cefnogaeth GISDA o gymorth iddynt.

Os ydych chi yn gyn defnyddiwr gwasanaeth cysylltwch â mi fyddwn yn falch iawn o glywed gennych….

 

 

 
29/01/15 Mentro Mlaen

poster

Dyma Nia a Sion o dîm Mentro Blaen yn derbyn siec am grant Cyllid Cyfranogol gan Heddlu Gogledd Cymru.

Roedd y grant yma yn cael ei ddewis gan y cyhoedd drwy bleidleisio ar y we. Bydd yr arian yma yn mynd tuag at brynu adnoddau ar gyfer cynnal gweithgareddau yng Nghanolfannau Ieuenctid Mentro Mlaen yng Nghaernarfon, Blaenau Ffestiniog a Phwllheli. Bydd y canolfannau yma yn cynnig cyfloed hyfforddiant i bobl ifanc Gwynedd.

Diolch yn fawr iawn i’r rhai a bleidleisiodd i’r prosiect cyn y Nadolig.


26/01/15 Cegin Cyngor Cynnes

poster

Yn ystod misoedd y gaeaf bydd Fan Fwyd Te a Cofi yn mynd o gwmpas yn dosbarthu bwyd maethlon cynnes i oedolion mewn angen yng Ngwynedd a Mon. Nid ‘Soup Kitchen’ fydd hwn ond yn hytrach cyfle i gefnogi oedolion bregus. Bydd ymweliad gan Weithiwr Cefnogol gyda phryd o fwyd a gwybodaeth am wasanaethau yn yr ardal yn gymorth mawr i’w hiechyd a’u lles.

Bydd y bwyd a fydd yn cael ei ddosbarthu yn y Fan Fwyd yn cael ei ddarparu gan gegin Te a Cofi. Drwy hyn bydd gwirfoddolwyr sydd yn cynorthwyo yn y caffi yn datblygu sgiliau drwy goginio'r bwyd fel lobsgows a chyri ar gyfer y fan.
Am fwy o fanylion cysylltwch â ni 01286 671153

 

Darllen mwy

 

 
 

 

Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Newyddlen Diweddaraf

mwy »