Croeso i GISDA

Newyddion Diweddaraf

16/12/14 Dim Lle

dim lle

Pan ‘nad oes lle yn y llety’ i berson ifanc, nid yn unig y drws sydd yn cau ond hefyd eu gobaith a’u ffydd am y dyfodol. Eleni, beth am geisio sicrhau fod y drws ar agored led y pen i’n pobl ifanc y Nadolig hwn. 

Mae nifer o bobl ifanc a theuluoedd bregus ar draws Gogledd Cymru sydd angen eich cymorth. Trwy gyfrannu, gallwch ein cynorthwyo i gefnogi pobl fel Beth a Lisa i ddatblygu a symud o gefnogaeth i gyflogaeth a bywyd annibynnol yn yr hirdymor. 

Cyfranwch drwy anfon neges destun : GISD41 £5 i 70070

 
11/11/14 Give as you Live

tom sewell

A hithau yn agosáu at gyfnod y Nadolig hoffem eich atgoffa fod GISDA wedi cofrestru gyda Give as You Live.

Mae Give as you Live yn gweithio gyda dros 3,000 o siopau sydd wedi ymuno a’r wefan i roi comisiwn pob gwerthiant ar y we i elusen o’ch dewis chi. Mae’r comisiwn wedi ei gynnwys ym mhris y cynnyrch ac felly gallwch gefnogi GISDA, heb ddim cost ychwanegol.

Bydd y linc isod yn mynd a chi i dudalen GISDA ar y safle we, bydd angen i chi ymaelodi a’r wefan ac yna chwilio am y siop yr hoffech brynu oddi arni ar y wefan Give as you Live. Drwy wneud hyn byddwch yn cyfrannu at GISDA heb wneud dim yn ychwanegol.

Mae’r wefan yn gwbl saff a cyfredol ac mae dros 200,000 o elusennau bellach wedi cofrestru arno.
Gan ei bod yn gyfnod y Nadolig, a llawer o siopau ar y we, beth am gefnogi GISDA pan fyddwch yn siopa?
https://www.giveasyoulive.com/charity/gisda

 

Darllen mwy

 

 
 

 

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Newyddlen Diweddaraf

mwy »