Croeso i GISDA

Newyddion Diweddaraf

13/05/15 Gwobr Iechyd Gweithle Bach

Yn ddiweddar bu i GISDA dderbyn Gwobr Efydd gan Wobr Iechyd Gweithle Bach. Mae Gwobr Iechyd Gweithle Bach yn rhoi cydnabyddiaeth i gyflogwyr am y ffordd y maent yn ymdrin â gofal iechyd a lles eu staff.

Am fwy o fanylion am y Wobr Iechyd Gweithle Bach ewch i ymweld â’r wefan www.healthyworkingwales.com

 

 

 


23/04/15 Ystadegau Gwirfoddoli

Cymrwch olwg ar ein ystadegau gwirfoddoli am y flwyddyn 2015 hyd yn hyn. Grêt gweld gymaint eisiau rhoi ei amser i helpu GISDA.. Hoffem ddiolch i'r holl wirfoddolwyr am ei help!

 

  

 22/04/15 Ymweliad gan Lesley Griffiths

Bu i Lesley Griffith AC, Gweinidog dros Gymunedau a Threchu Tlodi llongyfarch GISDA ar eu 30 mlynedd o ddarparu cyfleoedd i bobl ifanc bregus yng Ngwynedd, Conwy, Môn a Sir Ddinbych i wella ansawdd eu bywydau.
Yn ystod ymweliad i Brif  Swyddfa GISDA yng Nghaernarfon, cafodd y Gweinidog gyfle i siarad gyda staff ac i glywed sut mae arian Llywodraeth Cymru wedi cefnogi gwaith y mudiad gyda phobl ifanc.

Yn 2014/15 bu i GISDA dderbyn £769,000 o arian gan Lywodraeth Cymru drwy ragleni Cefnogi Pobl, Teuluoedd yn Gyntaf, Llefydd Llewyrchus Llawn Addewid a Digartrefedd. mwy...


Darllen mwy

 

 
 

 

Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Newyddlen Diweddaraf

mwy »