LHBT+ GISDA

LHBT+ GISDA

Mae Clwb Ieuenctid LHDT+ GISDA yn gyfle i bobl ifanc rhwng yr oed 15 a 21 i gael hwyl, mwynhau a chyfarfod ffrindiau mewn awyrgylch hamddenol a chynhwysol.

Bydd y clwb yn cyfarfod yng nghaffi Te a Cofi ar Maes Caernarfon pob yn ail nos Lun rhwng 6-8yh. Mae gennym ddefnydd llawn o'r caffi gyda XBox, wi-fi a chyfrifiadur . Nod y Clwb Ieuenctid yw bod yn safle lle gall pobl ifanc fod eu hunnain thra’n cymryd rhan mewn gemau, gweithdai, gweithgareddau neu yn syml i ddal fyny gyda ffrindiau.

Does dim ffi na ffurfleni – galwch fewn i’n gweld ni.
Am ragor o wybodaeth ymwelwch a dudalen Facebook Clwb ieuenctid LHDT neu ebostiwch LGBT@gisda.co.uk

Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Adroddiad Blynyddol

mwy »