Linc ‘Going it Alone’

image

I lawrlwytho’r app ‘Going it Alone’ chwilich am ‘goingitalone’ yn y siop ap ar eich ffon symudol.

Mae ‘Going It Alone’ yn fwy ‘na app, mae’n dudalen a cherdyn cyfeirio sydd wedi ei greu yn arbennig i’r siroedd gwahanol h.y. mae un i Gonwy, un gwahanol i Wynedd. Daeth y syniad o greu taflen wybodaeth gan dîm Bus Stop wedi iddynt sylwi nad oedd llawer o lenyddiaeth ar gael i bobl ifanc ynglŷn â byd yn annibynnol. Felly gofynnwyd i fudiadau eraill i gynorthwyo gyda’r gwaith o greu tudalennau tebyg. Mae’n bartneriaeth rhwng Bus Stop,Grwp Cynegin, Tai Gogledd Cymru, Cartrefi Cymunedol Gwynedd, GISDA, Canol a Thîm 16+ Gwasanaethau Cymdeithasol.

Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Adroddiad Blynyddol

mwy »