Mentora Cyfoed

image

Mae mentora cyfoed yn gyfle gwych i ddefnyddwyr gwasanaethau gael gwaith gyda GISDA. Mae hyn yn eu galluogi i ehangu eu profiad a datblygu sgiliau newydd.

Drwy fentora cyfoed gall y person llwyddiannus fentora’r bobl ifanc yn ein prosiectau.

Bydd y Mentor Cyfoed wedi cadw tenantiaeth yn llwyddiannus ac wedi gadael y gwasanaeth am gyfnod o saith mis i un flwyddyn.

Ein gobaith yw y bydd y rôl hon yn gallu ysbrydoli pobl ifanc eraill i ddatblygu, gan fod ein mentor presennol wedi derbyn ein gwasanaeth yn y gorffennol, yn deall y problemau y mae defnyddwyr gwasanaethau’n eu hwynebu ac yn gallu meithrin perthynas dda â nhw.

 

 

Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Adroddiad Blynyddol

mwy »