Partneriaethau

image
Agored Cymru
Cartrefi Cymunedol Gwynedd
Grŵp Cynefin
Cymdeithas Tai Gogledd Cymru
Cymdeithas Tai Hafan
Llywodraeth Cymru
Cyngor Gwynedd
Llwyddo’n Lleol
Partneriaith Plant a Phobl Ifanc
ACAS (Advisory, Conciliation and Arbitration Service)
Ailgylchu Antur Waunfawr
Antur Waunfawr
Arch Initiatives
Adran di-gartref y Cyngor
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Bwrdd Lleol Diogelu Plant
Barnados
Big Issue
Buttle Trust
CAB (Cyngor ar Bopeth)
Cais (Asiantaeth Alcohol a Chyffuriau)
Canolfan Abbey Road, Bangor
CAMHS
Canolfan Felin Fach, Pwllheli
Canolfan Hamdden Arfon
Canolfan Waith
Canolfan William Mathias
Coleg Meirion Dwyfor
Coleg Menai
Comisiwn Cyfle Cyfartal
Comisiwn Hawliau Anabledd Cymru
CPAG (Child Poverty Action Group)
Cychwyn Cadarn
Cydraddoldeb ac Adnoddau Dynol
Cyfle
Cyfnewid Cyfraddoldeb Cymru
Cymdeithas Tai Llamau
Cymorth i Ferched Bangor
Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru)
Cyngor Ynys Môn
Digartref Ynys Môn
Gwasanaeth Cyffuriau
Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol
Gwasanaeth Tân ac Achub
Gweithredu ar Gyfer Plant
Gwobr Dug Caeredin
Gyrfa Cymru
Heddlu Gogledd Cymru
Homeless Link
Hostel Pendinas
Hostel St Mary’s
Mantell Gwynedd
NACRO
Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc
Tim Troseddu Ieuenctid (YOTS)
Trais yn y cartref De Gwynedd
Ymddiriedolaeth Prince’s Trust
Buddsoddwyr Mewn Pobl (IIP)
Clywed
Compact
Cymorth Cymru
Fforwm Digartrefedd Gwynedd
Fforwm Plant a Theuluoedd Gwynedd
Fforwm Trais Teuluol
Grŵp “Aids Liaison’’
Grŵp Cefnogi Pobl
Grŵp Lleol Diogelu Plant
Grŵp Rhyng- Asiantaeth Dai
MARAC
Partneriaeth Datblygu’r Gweithlu

 

 

 

Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Adroddiad Blynyddol

mwy »