Rheoli Dicter

image

Rhaglen Rheoli Dicter a Lles Emosiynol

Gall unrhyw un wylltio - mae hynny’n hawdd; ond i fod yn flin gyda’r person iawn, ar adeg iawn, i’r radd gywir, am y rhesymau iawn; nid yw mor hawdd.
Gall Hyfforddwyr ardystiedig cymdeithas Brydeinig Rheoli Dicter cynnig sesiynau achrededig i bobl ifanc.

Mae’r rhaglen yn cynnig:
- Gwybodaeth arbenigol ymarferol
- Cyfle I edrych ar gefndir eich emosiynau
- Edrych ar brofiadau gan gyfoedion mewn amgylchedd grŵp diogel
- Gwell dealltwriaeth o’u dicter eu hunain
- Ymwybyddiaeth o sut y gellir cyfathrebu ein dicter mewn ffordd iach a derbyniol.

Mae’r sesiynau yn cael eu hachredu mewn Lefel 1 gan Agored Cymru

Amlinelliad y cwrs:
-     Deall dy ddicter ac emosiynau eraill
-     Adnabod dicter gwael yn dy hun ac eraill
-     Modelu mynegiadau emosiynau addas
-     Strategaeth ar benderfyniadau am wrthdaro

Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Adroddiad Blynyddol

mwy »