Sglein

image

Datblygwyd Sglein - Cwmni Glanhau GISDA - yn fuan ar ôl y flwyddyn newydd. Dyma fenter gymdeithasol ddiweddaraf GISDA.

Bwriad y fenter yw rhoi profiad gwaith i’n defnyddwyr gwasanaeth, gan eu harfogi, nid yn unig â sgiliau perthnasol i’r maes gwaith glanhau ond hefyd i roi sgiliau trosglwyddadwy iddynt a fydd yn addas ar gyfer unrhyw faes gwaith y byddent yn cael mynediad iddo yn y dyfodol e.e.  Prydlondeb a Gofal Cwsmer ac mae achrediadau trwy Agored Cymru yn y sgiliau yma ar gael. Gan ei fod yn gwmni newydd maent yn brysur yn chwilio am fwy o gytundebau allanol a fydd yn eu galluogi i roi mwy o gyfleon profiad gwaith i bobl ifanc,. Hoffem ddiolch i Palas Print am fod yn gwsmer cyntaf y fenter.

Derbyniodd y fenter grant Llwyddo’n Lleol a ddefnyddiwyd i ddylunio logo i’r cwmni ac i brynu rhai peiriannau angenrheidiol er mwyn galluogi’r cwmni i lansio.  Mae Sglein newydd dderbyn grant, gan Gartrefi Cymunedol Gwynedd, i gyflogi mentor glanhau arall a fydd yn gweithio yn ardal Meirionydd a Dwyfor ac rydym yn buddsoddi ein hunain i gyflogi mentor glanhau arall yn Arfon.

Am fwy o fanylion ynglŷn â Sglein cysylltwch â Nia Griffith ar 01286 671153


 

 

Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Adroddiad Blynyddol

mwy »