Symud Ymlaen

image


Cliciwch yma i weld newyddlen ddiweddaraf y prosiect

Mae prosiect Symud Mlaen / Moving Forward yn darparu mynediad gwell at gyflogaeth a hyfforddiant i bobl ifanc sydd wedi torri’r gyfraith ac i’r rheini sy’n gadael y system gofal.

Mae’r prosiect yn cefnogi pobl ifanc sy’n gwneud lleoliad gwaith chwe mis, gydag ystod eang o gyflogwyr ledled Cymru.

I’r bobl ifanc hynny sydd angen cefnogaeth ychwanegol, mae’r prosiect hefyd yn darparu hyfforddiant wedi’i deilwra mewn llythrennedd, rhifedd a TGCh, yn ogystal â sgiliau cyflogaeth gyffredinol.

Mae’r prosiect hwn yn brosiect partneriaeth ar y cyd rhwng llawer o fudiadau ar hyd a lled Cymru. Llamau yw’r sefydliad arweiniol, sy’n gweithio mewn partneriaeth a CBSA (Cymru), SOVA, Ymddiriedolaeth Adeiladu'r Ieuenctid a GISDA i gyflawni’r prosiect.


Eisiau Cymryd Rhan?
Ydych chi yn berson ifanc rhwng 16 a 18oed, ac yn gadael gofal ar hyn o bryd, neu erioed wedi ymwneud a gwasanaeth troseddu ieuenctid?
Ydych chi eisiau dysgu sgiliau newydd gael cymwysterau a phrofiad gwaith cyflogedig? Angen rhywun i roi’r cyfle yna i chi? Mae symud ymlaen ar eich cyfer - mae’r prosiect yn matsio pobl ifanc a lleoliadau gwaith mewn ystod eang o sectorau.


Cyfeirio?
Ydych chi’n gweithio gyda neu’n cefnogi pobl ifanc sy’n cwrdd â meini prawf y fenter hon? Mae’r broses gyfeirio’n syml ac fe alliff ddarparu cyfleoedd gwrth chweil i’r bobl ifanc rydych chi’n gweithio ag hwy.
Am fwy o wybodaeth ewch i ymweld â’r wefan www.symfwales.org.uk


 

 

Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Adroddiad Blynyddol

mwy »