Bwffe

Mae CAFFI GISDA yn gallu darparu bwffe i unrhyw achlysur - o bartïon plant i gyfarfodydd a mwy!

Gall ddewis o wahanol becynnau, cliciwch y linc ar y dde i lawr lwytho'r fwydlen. Os nad ydy'r pecynnau yma yn siwtio chi mae modd creu pecyn arbennig - cysylltwch am fwy o wybodaeth!

Ffurflen Archebu Bwffe

Mae'r Bwffe yn cynnwys amryw o frechdanau, creision a salad gwyrdd/reis neu basta ynghyd a'r dewis isod. // The buffet contains a mixture of sandwiches, crisps and rice/salad or pasta salad as well as the below choices.