Coffi Cyfaill

Mae’r syniad tu ôl y cynllun Coffi Cyfaill yn syml – wrth brynu paned yn y caffi gallwch hefyd dalu am baned i rywun arall. Bydd yr ail baned yma wedyn ar gael i rywun sydd methu talu am baned eu hunain.

Mae’r cynllun yma wedi bod yn rhedeg ers 3 blynedd ac yn parhau i fynd o nerth i nerth. Nid yw’r cwsmeriaid wedi’u cyfyngu i archebu coffi yn unig chwaith. Gall gwsmeriaid archebu unrhyw beth oddi ar y fwydlen, boed yn frechdan neu’n frecwast, ar gyfer person mewn angen.