Mae'r ystafelloedd isod ar gael i logi yn GISDA:

Ystafell Gwyndaf - £25 am hanner diwrnod / £45 am ddiwrnod llawn

Ystafell fodern ar y maes sydd yn dal 12 mewn ffurf cyfarfod, defnydd o gyfrifiadur a bwrdd gwyn, golygfa anhygoel o’r castell (yn anffodus nid oes mynediad anabl gan fod yr ystafell ar lawr uchaf yr adeilad.

Ystafell fach 1:1 Caffi - £8 yr awr / £15 am hanner diwrnod / £25 am ddiwrnod llawn

Ystafell fach ar y llawr cyntaf, yn berffaith i gyfarfodydd 1:1 neu i 3 person. Stafell yn cynnwys sofa a dwy gadair. Mynediad anabl.

Ystafell Cwnsela Tŷ’r Ysgol - £8 yr awr / £15 am hanner diwrnod / £25 am ddiwrnod llawn

Ystafell fach yn berffaith ar gyfer sesiynau 1:1. Mynediad anabl.

Ystafell fyw a chegin Tŷ’r Ysgol - £25 am hanner diwrnod / £45 am ddiwrnod llawn

Defnydd o'r llawr isaf yr adeilad. Ystafell fyw fawr gyda sofa, xbox, byrddau etc. A defnydd llawn o'r gegin sydd yn addas i ddal sesiynau coginio. Mynediad anabl.

Mi fydd GISDA mewn cyswllt i gadarnhau'r archeb.

Diolch