Logo Sefydliad Partner Senedd Ieuenctid Cymru

Sefydliad Partner Senedd Ieuenctid Cymru

Rydan ni’n hapus iawn i gyhoeddi ein bod ni’n un o sefydliadau partner Senedd Ieuenctid Cymru 2021-2023. Dyma gyfle amhrisiadwy a bydd un person ifanc yn cael eu hethol yn gynrychiolydd i rannu’r materion sy’n bwysig i’n holl bobl ifanc ar draws ein gwasanaethau yn y Senedd yng Nghaerdydd. Rydan ni hefyd yn ddiolchgar am y cyfle i gydweithio gyda phartneriaid o sefydliadau eraill sy’n gwneud gwaith pwysig yn cefnogi pobl ifanc ar draws Cymru.

Mae’r cyfle hwn ar agor i’n holl ddefnyddwyr gwasanaeth ar draws ein prosiectau rhwng 11 ac 17 oed. Mae ein prosiectau yn cynnwys Cymorth Tai, Atal Digartrefedd, Ôl-Ofal, Academi Cyfleon, Clwb LHDTC+, Caffi Creu a Hwb ICan. Er gwaethaf y ffaith mai dim on un person, o fewn y cyfyngiad oedran, sy’n medru ein cynrychioli ni rydan ni’n benderfol o wneud hwn yn gyfle i bawb ac rydym yn edrych ymlaen at greu cyfleon mewnol yma’n GISDA ynghlwm â’r bartneriaeth hon.

Mae sawl person ifanc yn awyddus i gael eu hethol yn ‘Gynrychiolydd GISDA’ ac wrthi’n prysur baratoi eu maniffestos ar gyfer Hustings ac Etholaeth fewnol yn GISDA ar y 1af o Dachwedd. Ein pobl ifanc yma’n GISDA fydd yn ethol pa berson ifanc fydd yn eu cynrychioli yn y Senedd.

Mae lleisiau ein pobl ifanc yn bwysig iawn i ni yma’n GISDA ac ers dechrau Awst 2021 rydym wedi atgyfodi ein Bwrdd Pobl Ifanc. Mae’r cyfarfodydd Bwrdd yn digwydd yn wythnosol, bob yn ail rhwng Caernarfon a Blaenau Ffestiniog, ac mae’r bobl ifanc yn mwynhau’r cyfle i fynegi eu hunain a chryfhau eu hyder.

Mae ymgynghori yn rhan bwysig o’n gwasanaethau ni ac wedi ei integreiddio ym mhob agwedd o’n cefnogaeth. Yn ogystal â hyn yn ddiweddar rhwng y Bwrdd Pobl Ifanc, Clwb LGBTQ+ a’r Hwb ICan rydym wedi bod yn ymgynghori llawer gyda’n pobl ifanc am faterion fel iechyd meddwl, trafnidiaeth, hawliau LHDTC+, yr amgylchedd, digartrefedd ymysg materion eraill. Mae ein cynrychiolwyr gobeithiol wedi mynychu sawl un o’r cyfarfodydd hyn gan ddangos parodrwydd i sicrhau fod lleisiau pawb yn cael eu clywed.

Rydan ni’n edrych ymlaen at rannu ein siwrne hefo chi a chadwch lygad allan ym mis Rhagfyr am gyhoeddiad swyddogol gan Senedd Ieuenctid Cymru ynglŷn â phwy fydd ein cynrychiolydd etholedig!