Clwb Ieuenctid LGBT+

Mae clwb ieuenctid LHDT wedi bod yn rhedeg ers 2017 ac yn adlewyrchu'r angen i roi gofod i bobl ifanc sy’n adnabod eu hunain fel LHDT(Lesbiaid, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol). Dechreuwyd y clwb anffurfiol yng nghaffi GISDA fel man cyfarfod i bobl ifanc LHDT gael teimlo’n gyffyrddus a hapus. Mae’n le cyffyrddus i gwrdd a chael cyfle i uniaethu gydag eraill, cefnogi ei gilydd, a mynegi eu hunain heb rwystr. Mae pobl ifanc cyn belled â De Feirionydd, Sir Fôn a Chonwy yn mynychu'r clwb. Mae’r clwb yn cael ei gynnal bob yn ail nos Lun yng nghaffi GISDA yng Nghaernarfon i bobl ifanc rhwng 16 a 25 oed.