Prosiect Ieuenctid LHDT+

Wedi'i ariannu gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, mae ein Prosiect Ieuenctid LHDT+ yn cynnig cefnogaeth i bobl ifanc sy'n uniaethu fel LHDT+( Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol, a Thraws)

Rydym yn cynnal Clybiau Ieuenctid wythnosol o Gaernarfon, Blaenau Ffestiniog a Pwllheli, sy'n darparu lle diogel ac ymlaciol i'n haelodau allu mynegi eu hunain heb rwystr

Ynghyd â'n clybiau, rydym yn cynnig hyfforddiant achrededig

a sesiynau ymwybyddiaeth ar faterion LHDT+ ac yn eu cyflwyno i ysgolion, colegau a sefydliadau eraill sy'n cefnogi pobl ifanc.