Ôl Ofal

Mae gwasanaeth ôl-ofal GISDA yn cefnogi pobl ifanc sydd wedi bod drwy'r system ofal.

Mae gennym ddau Gynghorydd Personol sy’n gweithio er lles y bobl ifanc drwy eu cefnogi ar faterion eang megis cefnogaeth emosiynol, cefnogaeth yn ymwneud â materion tai, budd-daliadau, chwilio am waith, rheoli ymddygiad, delio gydag achosion trais yn y cartref, a llawer mwy.

Mae gennym hefyd Swyddog Ymgysylltu sydd yn gweithio gyda phobl ifanc mewn cyflogaeth neu addysg sydd ddim yn ymdopi neu angen cymorth ychwanegol.

Mae'r gweithiwr yn:

 • Yn ymrwymo i sicrhau lles a datblygiad y person ifanc.
 • Yn gallu cynnig cyngor a chymorth ymarferol.
 • Yn helpu gyda Chynlluniau Llwybr unigol.
 • Ar gael i helpu pobl ifanc sy’n gadael gofal.

Gallant roi cymorth a chyngor ynghylch –

 • Cynlluniau Llwybr
 • Gwasanaethau Cymdeithasol
 • Tai
 • Hawliau
 • Budd-daliadau
 • Cyllidebu
 • Gwaith
 • Materion Iechyd
 • Addysg a Datblygu