Symud Ymlaen

Mae’r tîm Symud Ymlaen yn ffurfioli’r llwybr tuag at fyw yn annibynnol a chreu strwythur cadarn sydd yn glir i ddefnyddwyr gwasanaeth a chomisiynwyr o’r amrediad eang o hyfforddiant ac achrediadau sydd ar gael oddi fewn GISDA.

Mae GISDA yn darparu gwasanaethau ar gyfer y prosiectau yma:

TRAC (ARIENNIR DRWY RAGLEN ESF EWROP)

Prosiect sydd yn cynnig cyrsiau addysg amgen i ddisgyblion Gwynedd a Môn rhwng 11 - 19

ADTRAC (ARIENNIR DRWY RAGLEN ESF EWROP)

Prosiect sydd yn cynnig cyrsiau addysg amgen i bobl ifanc Gwynedd a Môn rhwng 19 - 25

SYMUD YMLAEN YW’R ADAIN O’R CWMNI SYDD HEFYD YN GYFRIFOL AM HOLL WEITHGAREDDAU A CHYFLEOEDD GWIRFODDOLI’R CWMNI.