Academi Cyfleon

Prosiect sydd yn cefnogi pobl ifanc i greu cynllun llwybr clir i adnabod gwahanol ffyrdd o arfogi’r unigolyn gyda’r sgiliau, hyder a / neu cymwysterau i’w galluogi i symud ymlaen o gefnogaeth i fyw yn annibynol ac i gyflogaeth.

Mae gennym wasanaeth galw mewn yng Nghaernarfon a Blaenau Ffestiniog sydd yn agored i unrhyw berson ifanc sydd agen cymorth, cefnogaeth neu eisiau gofyn cwestiwn!

- Cefnogaeth cyflogaeth therapiwtig
- Gweithgareddau i godi hyder
- Sgiliau cyflogadwyedd - creu CV, sgiliau cyfweliad, sut i ymddwyn yn y gwaith.
- Sgiliau byw'n annibynnol - rheoli amser, coginio, glanhau, defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus a.y.b.
- Profiad gwaith a gwirfoddoli
- Cefnogaeth i symud ymlaen
- Cefnogaeth gyda Swyddi/addysg/hyfforddiant-

- A MWY!