Fundraising

Fundraising is an exciting and enjoyable way of helping us at GISDA. Volunteers can support us in various ways, from helping out with collection boxes to taking part in public speaking events raising money for GISDA. For more details about how to help us, please get in touch. Contact us at 01286671153.

Digwyddiadau presennol

Rydym yn cerdded y llwybr llechi i godi ymwybyddiaeth o'n gwaith, i godi arian i barhau'r gefnogaeth i bobl ifanc bregus, i wella llesiant ein staff ac i hefyd godi ymwybyddiaeth o'r llwybr a'r ardal hardd rydym yn byw ynddo!

Os hoffwch ymuno a ni drwy gefnogi elusen leol plîs cysylltwch.

Mae'r daith yn rhan o gynllun llesiant ein staff hefyd - os hoffai eich busnes neu fudiad chi ymuno a ni fel rhan o wella llesiant eich staff plîs cysylltwch!

We are walking the slate trail to raise awareness of our work, to raise money to continue our work, to improve staff well being and to also raise awareness of the trail and the beautiful area that we live in!

If you would like to join us by also supporting a local charity please contact us!

The trail is part of our well being plan for staff - if your business or organisation would like to join us as a way of improving staff well being then please contact us 🙂

Dyma dyddiadau'r daith:

5/4/19 - Bangor > Bethesda > Llanberis 13.5 milltir

3/5/19 - Llanberis > Nantlle 9.7 milltir

7/6/19 - Nantlle > Rhydd Ddu > Beddgelert 10.3 milltir

5/7/19 - Beddgelert > Llan Ffestiniog 14.4 milltir

26/7/19 - Llan Ffestiniog > Penmachno 13.2 milltir

9/8/19 - Penmachno > Capel Curig 11.2 milltir

6/9/19 - Capel Curig > Bethesda 11 milltir

Click the link to sponsor us on our walk!

https://www.justgiving.com/fun...