Jobs

WORKING WITH GISDA HAS NEVER BEEN MORE EXCITING, WITH CHALLENGING OPPORTUNITIES THROUGHOUT NORTH WALES.

Caernarfon

LGBT Club and Key Worker

Closing date: 18/04/2019

  1. Trefnu rhaglen ar gyfer Clwb Ieuenctid LGBT Gwyned
  2. Sicrhau gofod i bobl ifanc gael cwrdd a chymdeithasu gyda’u gilydd.
  3. Cefnogi pobl ifanc LGBT i ddatblygu sgiliau byw yn annibynnol
  4. Codi ymwybyddiaeth o anghenion pobl ifanc gyda’r cyhoedd, ysgolion a gwasanaethau eraill

Responsible to:

Projects Team Leader

Salary:

£17,506 - £20,411

Perks:

Pension, Sickness and Holidays, Staff wellbeing plan

Hours:

22.5

Blaenau Ffestiniog

Therapeutic Key Worker

Closing date: 18/04/2019

To support vulnerable young people, including young parents, to live independently.

To offer person-centred support to help vulnerable young people to maintain a tenancy, gain independent living skills, develop positive health and well-being and build resilience.

Department:

Supporting People

Salary:

£17,506 - £20,411

Perks:

SLEEP IN ALLOWANCE, ON CALL ALLOWANCE, PENSION, STAFF WELL BEING PLAN, HOLIDAYS AND SICKNESS

Hours:

37 + sleep ins

Caernarfon

Project Worker (After Care)

Closing date: 18/04/2019

  • Prif ddiben y swydd ydy cefnogi pobl ifanc sydd wedi bod dan ofal yr awdurdod lleol ac wedi symud i fyw yn annibynnol.
  • Gofalu am ddau dy penodol i bobl ifanc ôl ofal
  • Cefnogi pobl ifanc ôl ofal sydd yn byw o fewn hosteli a tai GISDA
  • Cydlynu panel ymgynghori pobl ifanc

Department:

Supporting People

Salary:

£17,506 - £20,411

Perks:

Pension, staff well being plan, holidays and sickness

Hours:

15 hours