Jobs

WORKING WITH GISDA HAS NEVER BEEN MORE EXCITING, WITH CHALLENGING OPPORTUNITIES THROUGHOUT NORTH WALES.

Caernarfon

Opportunities Coordinator

Main purpose of the post is to develop an opportunity framework for young people.

Prif bwrpas y swydd fydd cynorthwyo i ddatblygu fframwaith cyfleon i bobl ifanc i gynorthwyo gwaith presennol GISDA wrth alluogi ac arfogi pobl ifanc i symud ymlaen o gefnogaeth i gyflogaeth.

Bydd deilydd y swydd yn arwain a’r ddarparu rhaglenni hyfforddiant, addysg amgen, cyfleon a dulliau amrywiol o gynyddu sgiliau i bobl ifanc. Bydd pwyslais ar ansawdd a chysoni’r gwaith o fewn GISDA.

Angen ir gweithwir weithio o Caernarfon a Blaenau ffestiniog.

Salary:

£21,220 - £24,309

Perks:

Sickness and holiday pay, pension, staff well-being plan

Hours:

37 hours a week

Caernarfon

Communication officer

Cyfathrebu gyda pobl ifanc a defnyddio’r wybodaeth mewn ffordd strategol. Cyfathrebu gyda staff GISDA i wella cyfathrebu mewnol. Codi ymwybyddiaeth o waith GISDA a chreu cysylltiadau cyhoeddus.

Defnyddio data mesur effaith a gwybodaeth am brosiectau mewnol i hyrwyddo effaith cadarnhaol ein gwaith

Angen ir gweithwir weithio o Caernarfon a Blaenau ffestiniog.

Salary:

£18,927 - £20,248

Perks:

Sickness and holiday pay, workplace pension, staff wellbeing plan

Hours:

37 hours a week

Caernarfon

Leaving Care Personal Advisor

Support care leavers, including parents to live independently.

Cefnogi Ymadawyr Gofal, gan gynnwys rhieni ifanc, gyda'r trawsnewidiad o symud ymlaen i fyw'n annibynnol. Darparu pecyn cymorth sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn a fydd yn cefnogi ac yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ymadawyr gofal gan rhoi gefnogaeth gyda Tai, Addysg a Chyflogaeth i gyrraedd eu dyheadau bywyd a meithrin gwytnwch. Gweithio ochr yn ochr â thîm gwasanaethau cymdeithasol 16+, lle byddwch chi'n dal llwyth achosion o ymadawyr gofal gan ddarparu cefnogaeth un i un a darparu cefnogaeth o fewn rôl cynghorydd personol.

Department:

Leaving care project

Salary:

£18,927 - £20,248

Perks:

Sickness and holidays pay, workplace pension, staff wellbeing plan

Hours:

37 hours a week