Jobs

WORKING WITH GISDA HAS NEVER BEEN MORE EXCITING, WITH CHALLENGING OPPORTUNITIES THROUGHOUT NORTH WALES.

Caernarfon

Leaving Care Personal Advisor

Support care leavers, including parents to live independently.

Cefnogi Ymadawyr Gofal, gan gynnwys rhieni ifanc, gyda'r trawsnewidiad o symud ymlaen i fyw'n annibynnol. Darparu pecyn cymorth sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn a fydd yn cefnogi ac yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ymadawyr gofal gan rhoi gefnogaeth gyda Tai, Addysg a Chyflogaeth i gyrraedd eu dyheadau bywyd a meithrin gwytnwch. Gweithio ochr yn ochr â thîm gwasanaethau cymdeithasol 16+, lle byddwch chi'n dal llwyth achosion o ymadawyr gofal gan ddarparu cefnogaeth un i un a darparu cefnogaeth o fewn rôl cynghorydd personol.

Department:

Leaving care project

Salary:

£18,927 - £20,248

Perks:

Sickness and holidays pay, workplace pension, staff wellbeing plan

Hours:

37 hours a week