Swyddi Diweddaraf

TYDI GWEITHIO GYDA GISDA ERIOED WEDI BOD MOR GYFFROUS, GYDA CHYFLEOEDD HERIOL AR HYD GOGLEDD CYMRU.

Blaenau Ffestiniog

Gweithiwr Allweddol Therapiwtig

Dyddiad cau: 30/05/2019

Cefnogi pobl ifanc, yn cynnwys rhieni ifanc, sydd yn agored i niwed i fyw yn annibynnol.

Cynnig cefnogaeth person-ganolig i bobl ifanc bregus i’w cynorthwyo i gadw tenantiaeth, dysgu sgiliau byw yn annibynnol, datblygu iechyd a lles ac adeiladu gwydnwch.

Yn gyfrifol i:

Rheolwr Gwasanaethau

Adran:

Cefnogi Pobl

Cyflog:

£17506 - £20411

Perks:

Lwfans cysgu mewn, lwfans ar alwad, pensiwn, salwch a gwyliau, cynllun llesiant staff

Oriau:

37 awr yr wythnos + oriau cysgu mewn

Caernarfon

Gweithiwr allweddol therapiwtig

Dyddiad cau: 30/05/2019

Cefnogi pobl ifanc, yn cynnwys rhieni ifanc, sydd yn agored i niwed i fyw yn annibynnol.

Cynnig cefnogaeth person-ganolig i bobl ifanc bregus i’w cynorthwyo i gadw tenantiaeth, dysgu sgiliau byw yn annibynnol, datblygu iechyd a lles ac adeiladu gwydnwch.

Yn gyfrifol i:

Rheolwr Gwasanaethau

Adran:

Cefnogi Pobl

Cyflog:

£17,506 - £20,411

Perks:

Lwfans cysgu mewn, lwfans ar alwad, pensiwn, salwch a gwyliau, cynllun llesiant staff

Oriau:

37 awr yr wythnos + oriau cysgu mewn

Caernarfon

Gweithiwr Cefnogol

Dyddiad cau: 30/05/19

Cefnogi pobl ifanc, yn cynnwys rhieni ifanc, sydd yn agored i niwed, i fyw’n annibynnol.

Cynnig cefnogaeth person-ganolog i bobl ifanc bregus i’w cynorthwyo i gadw tenantiaeth, dysgu sgiliau byw’n annibynnol, datblygu iechyd a lles ac adeiladu gwydnwch.

Yn gyfrifol i:

Arweinydd Tim Cefnogi Pobl

Cyflog:

£15,853 - £17,100

Perks:

Lwfans cysgu mewn, lwfans ar alwad, pensiwn, salwch a gwyliau, cynllun llesiant staff

Oriau:

37 awr yr wythnos + oriau cysgu mewn