Swyddi Diweddaraf

TYDI GWEITHIO GYDA GISDA ERIOED WEDI BOD MOR GYFFROUS, GYDA CHYFLEOEDD HERIOL AR HYD GWYNEDD.

Gwelwch isod am swyddi gwag. I ymgeisio defnyddiwch y ffurflen gais ar lein neu cysylltwch am fwy o wybodaeth.

Caernarfon

SWYDDOG GWIRFODDOLI

  • Cefnogi Pobl ifanc ar eu taith o gefnogaeth i gyflogaeth - Gwella iechyd a lles pobl ifanc wrth gynnig sgiliau, cyfleoedd a phrofiadau gwirfoddoli gwerthfawr.
  • Cydlynu holl wirfoddolwyr GISDA yn cynnwys pobl ifanc prosiectau GISDA, gwirfoddolwyr allanol a phrofiadau gwaith addysgol.
  • Creu partneriaethau cryf gyda mudiadau a chyflogwyr eraill er mwyn creu cyfleoedd yn y gymuned.

Adran:

Academi Cyfleon

Cyflog:

19,116

Perks:

Cynllun llesiant staff, pensiwn, tal gwyliau a salwch, gweithio'n hyblyg

Oriau:

Llawn amser - 37 awr yr wythnos

Blaenau Ffestiniog

Gweithiwr Allweddol Therapiwtig

Dyddiad cau: 03/08/2021

Cefnogi pobl ifanc, yn cynnwys rhieni ifanc, sydd yn agored i niwed i fyw yn annibynnol.

Cynnig cefnogaeth person-ganolig i bobl ifanc bregus i’w cynorthwyo i gadw tenantiaeth, dysgu sgiliau byw yn annibynnol, datblygu iechyd a lles ac adeiladu gwydnwch.

Yn gyfrifol i:

Arweinydd Tim De Gwynedd

Adran:

Cefnogi Pobl

Cyflog:

  £17526 - £18782+ sleep in and on call allowance

Perks:

Pensiwn, salwch a gwyliau, cynllun llesiant staff

Oriau:

37 awr yr wythnos + oriau cysgu mewn

Caernarfon

Gweithiwr cefnogol therapiwtig

Dyddiad cau: 03/08/2021

Cefnogi pobl ifanc, yn cynnwys rhieni ifanc, sydd yn agored i niwed i fyw yn annibynnol.

Cynnig cefnogaeth person-ganolig i bobl ifanc bregus i’w cynorthwyo i gadw tenantiaeth, dysgu sgiliau byw yn annibynnol, datblygu iechyd a lles ac adeiladu gwydnwch.

Yn gyfrifol i:

Rheolwr Gwasanaethau

Adran:

Cefnogi Pobl

Cyflog:

  £17526 - £18782 + lwfans cysgu mewn ag ar alwad

Perks:

pensiwn, salwch a gwyliau, cynllun llesiant staff

Oriau:

37 awr yr wythnos + oriau cysgu mewn