Swyddi Diweddaraf

TYDI GWEITHIO GYDA GISDA ERIOED WEDI BOD MOR GYFFROUS, GYDA CHYFLEOEDD HERIOL AR HYD GWYNEDD.

Gwelwch isod am swyddi gwag. I ymgeisio defnyddiwch y ffurflen gais ar lein neu cysylltwch am fwy o wybodaeth.

Caernarfon

Goruchwyliwr Caffi

Goruchwyliwr i gaffi menter gymdeithasol GISDA - CAFFI GISDA. Byddwch yn rhan o dîm sydd yn gweini'r cyhoedd ond hefyd yn cefnogi gwirfoddolwyr a phobl ifanc i ennill sgiliau a phrofiadau yn y maes.

Yn gyfrifol i:

Rheolwr Datblygu

Adran:

Caffi Gisda

Cyflog:

£9.28 an hour

Perks:

Gwyliau a salwch, pensiwn

Oriau:

37

Prif Ddyletswyddau

Byddwch yn meddu ar y rhinweddau isod :-

✔️ hoffi pobl a pobl ifanc
✔️ sgiliau ysbrydoli tîm a cefnogi staff
✔️ cyflwyno bwyd o safon
✔️ llawn syniadau i ddatblygu’r caffi
✔️ person positif a brwdfrydig
✔️ sgiliau hyrwyddo ar wefanau cymdeithasol
✔️ taclus a threfnus
✔️ gweithgar ac ymroddgar
✔️ sgiliau gofal cwsmer penigamp!
✔️ rhwydweithio gydag eraill o fewn GISDA a busnesau eraill!
✔️ y gallu i gadw i safonau hylendid bwyd a iechyd a diogelwch

*Swydd dros dro