Swyddi Diweddaraf

Ydach chi'n angerddol am wneud gwahaniaeth i fywydau pobl ifanc Gwynedd? Yna dewch i weithio efo GISDA.

Gwelwch isod am swyddi gwag.

Ymgeisiwch!

Am becyn cais e-bostiwch swyddi@gisda.co.uk neu cliciwch isod i lenwi ffurflen gais ar lein.

Ymgeisio nawr!

Cydlynydd Actif

Lleoliad:
Caernarfon

Dyddiad cau:
31/05/2024 12:00 YH

I gyfrannu at nod strategol Llesiant GISDA i sicrhau llesiant gwell i bob person ifanc drwy gydlynu amryw o ddarpariaeth actif (chwaraeon, cadw'n heini, diet a mwy) yn cynnwys codi ymwybyddiaeth, cefnogaeth uniongyrchol, gweithgareddau a gweithdai.

Cyflog:
B3.5 £24992.76 - £27917.24 (pro rata)

Oriau:
30 awr yr wythnos Mehefin 2024 – Mehefin 2026 (2 flynedd)

Swyddog Gweinyddol a Llety

Lleoliad:
Caernarfon

Dyddiad cau:
31/05/2024 12:00 YH

Rydym yn chwilio am berson egniol a threfnus i gynorthwyo efo gwaith gweinyddu, cynnal a chadw llety GISDA er mwyn cynllunio ein gwaith, sicrhau ansawdd a monitro gwariant.

Cyflog:
B3 £23,338-£24,646 (pro rata)

Oriau:
22.5 awr (parhaol)

Gweithiwr Allweddol Pobl Ifanc

Lleoliad:
Caernarfon

Dyddiad cau:
31/05/2024 12:00 YH

Cefnogi pobl ifanc, yn cynnwys rhieni ifanc, sydd yn agored i niwed i fyw yn annibynnol.

Cynnig cefnogaeth person-ganolig i bobl ifanc bregus i’w cynorthwyo i gadw tenantiaeth, dysgu sgiliau byw yn annibynnol, datblygu iechyd a lles ac adeiladu gwydnwch.

Creu, datblygu a gweithredu cynllun cefnogaeth ar y cyd gyda'r person ifanc i ymateb i'w anghenion.

Cyflog:
B3: £23,338-£24,646 (+lwfans cysgu mewn)

Perks:
(Lwfans cysgu-i-mewn ac ar alwad ychwanegol sy’n cyfateb i leiafswm blynyddol o £2000 yn ychwanegol y cyflog uwchlaw)

Oriau:
37 awr yr wythnos