Swyddi Diweddaraf

TYDI GWEITHIO GYDA GISDA ERIOED WEDI BOD MOR GYFFROUS, GYDA CHYFLEOEDD HERIOL AR HYD GWYNEDD.

Gwelwch isod am swyddi gwag. I ymgeisio defnyddiwch y ffurflen gais ar lein neu cysylltwch am fwy o wybodaeth.

Caernarfon

Gweithiwr Allweddol

DYDDIAD CAU: 11/10/21 5YH

Cefnogi pobl ifanc sydd yn agored i niwed i fyw yn annibynnol. Cynnig cefnogaeth person-ganolig i bobl ifanc i’w cynorthwyo i gadw tenantiaeth, dysgu sgiliau byw yn annibynnol, datblygu iechyd a lles ac adeiladu gwytnwch


Yn gyfrifol i:

Arweinydd Tim

Adran:

Cymorth Tai

Cyflog:

19,116 + on call and sleep in allowance

Perks:

TAL GWYLIAU A SALWCH, PENSIWN, CYNLLUN LLESIANT STAFF, GWEITHIO'N HYBLYG

Oriau:

37 awr yr wythnos

Caernarfon

Swyddog Cyfleon

I weithio ar brosiect Cronfa Cynhwysiant GISDA sef Academi Cyfleon. I arfogi pobl ifanc gyda'r hyder, sgiliau, hyfforddiant a phrofiadau sydd angen i symud ymlaen i waith, gwirfoddoli, addysg neu hyfforddiant.

Yn gyfrifol i:

Arweinydd Tim Cyfleon

Adran:

Academi Cyfleon

Cyflog:

£19116.43

Perks:

Tal gwyliau a salwch, Pensiwn, Cynllun Llesiant staff, Gweithio'n Hyblyg

Oriau:

37 awr yr wythnos

Blaenau Ffestiniog

Gweithiwr Allweddol Therapiwtig

Swydd parhaol

Cefnogi pobl ifanc sydd yn agored i niwed i fyw yn annibynnol. Cynnig cefnogaeth person-ganolig i bobl ifanc i’w cynorthwyo i gadw tenantiaeth, dysgu sgiliau byw yn annibynnol, datblygu iechyd a lles ac adeiladu gwytnwch


Yn gyfrifol i:

Arweinydd Tim De Gwynedd

Adran:

Cefnogi Pobl

Cyflog:

  £19116 + sleep in and on call allowance

Perks:

TAL GWYLIAU A SALWCH, PENSIWN, CYNLLUN LLESIANT STAFF, GWEITHIO'N HYBLYG

Oriau:

37 awr yr wythnos + oriau cysgu mewn