Swyddi Diweddaraf

YDACH CHI’N ANGERDDOL AM WNEUD GWAHANIAETH I FYWYDAU POBL IFANC GWYNEDD? YNA DEWCH I WEITHIO EFO GISDA

Gwelwch isod am swyddi gwag. .


Caernarfon

Swyddog Gweinyddol a Llety

Rydym yn chwilio am berson egniol a threfnus i gynorthwyo efo gwaith gweinyddu, cynnal a chadw llety GISDA er mwyn cynllunio ein gwaith, sicrhau ansawdd a monitro gwariant.

Cyflog:

B3 £23,338-£24,646 (pro rata)

Oriau:

22.5 awr

Dyddiad cau:

12:00 YH 30/04/2024

Caernarfon

Swyddog Cyllid

Mae rôl y Swyddog Cyllid yn cynnwys tasgau ariannol amrywiol i gynorthwyo gyda rhedeg adran Gyllid GISDA. Bydd y rôl yn hwyluso, monitro a chynorthwyo gyda thasgau o ddydd i ddydd i gefnogi’r Rheolwr Cyllid a swyddogaethau craidd y sefydliad i alluogi staff i ddarparu gwasanaeth rhagorol i bobl ifanc ddigartref Gwynedd.

Cyflog:

B3: £23,338 - £24,646 (pro rata)

Oriau:

15 neu 22.5 awr yr wythnos tan Mawrth 2025

Dyddiad cau:

12:00 YH 30/04/2024

Caernarfon

Gweithiwr Allweddol Pobl Ifanc

Cefnogi pobl ifanc, yn cynnwys rhieni ifanc, sydd yn agored i niwed i fyw yn annibynnol.

Cynnig cefnogaeth person-ganolig i bobl ifanc bregus i’w cynorthwyo i gadw tenantiaeth, dysgu sgiliau byw yn annibynnol, datblygu iechyd a lles ac adeiladu gwydnwch.

Creu, datblygu a gweithredu cynllun cefnogaeth ar y cyd gyda'r person ifanc i ymateb i'w anghenion.

Cyflog:

B2: £23,338-£24,646 (+lwfans cysgu mewn)

Perks:

(Lwfans cysgu-i-mewn ac ar alwad ychwanegol sy’n cyfateb i leiafswm blynyddol o £2000 yn ychwanegol y cyflog uwchlaw)

Oriau:

37 awr yr wythnos

Dyddiad cau:

12:00 YH 30/04/2024

Caernarfon

Cydlynydd Prosiect Atal Digartrefedd

Cydlynu gwaith atal digartrefedd yn cynnwys cynnal sesiynnau codi ymwybyddiaeth, cydweithio efo adrannau Cyngor Gwynedd i alluogi a chefnogi sgiliau byw yn annibynnol.

Datblygu opsiynnau llety ar gyfer pobl ifanc.

Cynnig cefnogaeth i bobl ifanc, plant a theuluoedd bregus i’w galluogi i fyw yn annibynnol

Cyflog:

B3.5: £24,992 - £27,917

Oriau:

37 awr yr wythnos

Dyddiad cau:

12:00 YH 30/04/2024

Caernarfon

Gweithiwr Cefnogol Pobl Ifanc

Cefnogi pobl ifanc, yn cynnwys rhieni ifanc, sydd yn agored i niwed i fyw yn annibynnol.

Cynnig cefnogaeth person-ganolig i bobl ifanc bregus i’w cynorthwyo i gadw tenantiaeth, dysgu sgiliau byw yn annibynnol, datblygu iechyd a lles ac adeiladu gwydnwch.

Cyflog:

B2: £22,145-£23,030 (+lwfans cysgu mewn)

Perks:

(Lwfans cysgu-i-mewn ac ar alwad ychwanegol sy’n cyfateb i leiafswm blynyddol o £2000 yn ychwanegol y cyflog uwchlaw)

Oriau:

37 awr yr wythnos

Dyddiad cau:

12:00 YH 30/04/2024