Pwy 'di Pwy?

Mae GISDA yn gorff sy’n cael ei arwain gan bobl sy’n gwerthfawrogi ei staff, ei ymddiriedolwyr a’i randdeiliaid. Credwn mai pobl yw’r ased gorau ym mhob corff.

Mae ein staff a’n hymddiriedolwyr yn teimlo’n gryf ynghylch cefnogi’r bobl ifanc yr ydym yn gweithio gyda nhw ac yn ceisio newid eu bywydau er gwell. Byddwn yn gwybod ein bod wedi llwyddo pan welwn y bobl ifanc yr ydym wedi’u cynorthwyo’n gallu byw bywyd annibynnol a chyflawn.

Bwrdd GISDA

Mae'r aelodau bwrdd wedi ymrwymo i nodau ac amcanion GISDA ac yn cael eu dewis yn ôl eu sgiliau a phrofiad a all fod o fudd i'r cwmni a gneud gwahaniaeth.

Llinos Owen

Cadeirydd y Bwrdd

Peter Harlech Jones

Is Gadeirydd

Dewi Jones

Trysorydd y Bwrdd

Gilly Haradence

Elwyn Jones

Elen Foulkes

Mici Plwm

Tîm Rheoli

Siân Elen Tomos

Prif Weithredwr

Elizabeth George

Pennaeth Busnes

Lyndsey Thomas

Pennaeth Datblygu