Ffurflen Gyfeirio

Os oes arnoch angen cymorth, cefnogaeth neu lety gan GISDA, cwblhewch y ffurflen cyfeirio a’i hanfon atom

  • Drwy lenwi’r ffurflen isod a phwyso anfon
  • Neu ei argraffu ac ei hanfon atom dros e-bost: gisda@gisda.co.uk
  • Neu drwy’r post: 22/23 Y Maes, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2NA

Bydd ein swyddog cyfeiriadau yn cysylltu â chi wedyn.

Manylion yr asiantaeth sydd yn cyfeirio a’r gweithiwr: Details of the organisation and worker: