Atal Digartrefedd

Mae’r prosiect Atal Digartrefedd wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Mae’r Gweithiwr Atal Digartrefedd wedi bod yn gweithio gyda grŵp o fudiadau i greu sesiynau o fewn ysgolion i blant blwyddyn 9 - criw sy’n galw eu hunain yn DEWIS. Mae’r mudiadau yn cynnwys yr Heddlu a Gwasanaeth Trais yn y Cartref.

Mae’r prosiect hefyd yn gyfrifol am chwilio am lety fforddiadwy i bobl ifanc ac yn derbyn nifer o gyfeiriadau yn uniongyrchol gan adran ddigartrefedd Cyngor Gwynedd.