Apel Nadolig Gisda 2023

30/04/2024

Christmas Appeal 3

Ydach chi eisiau gwneud gwahaniaeth i Nadolig pobl ifanc bregus a digartref Gwynedd?

Cefnogwch ni i wneud gwahaniaeth i Nadolig poli ifanc bregus a digartref Gwynedd. Ffoniwch 01286671153 am fwy o wybodaeth ar sut i wneud rhoddion.

Diolch o galon am bob cefnogaeth - rydym wir yn gwerthfawrogi.