MUDIAD SY'N CAEL EI ARWAIN GAN BOBL IFANC I BOBL IFANC

Rydym yn rhoi cefnogaeth a chyfleoedd i bobl ifanc 14-25 yng Ngwynedd

Llety a chefnogaeth i bobl ifanc sy'n ddigartref neu mewn risg o fod yn ddigartref am unrhyw reswm.

Cefnogaeth iechyd meddwl a lles i unrhyw berson ifanc sy'n cael trafferth ymdopi o ddydd i ddydd.

Annog ac ymbweru pobl ifanc i ganfod eu llais drwy gwrando a chlywed beth sy'n bwysig iddynt.

Cefnogaeth unigol wedi'i deilwra i bobl ifanc sydd angen cymorth efo byw'n annibynnol.

Helpu pobl ifanc i ryddhau eu potensial trwy ddarparu amrywiaeth eang o gyfleoedd.

Newyddion

09/04/2024

Dathlwch amrywiaeth a chynhwysiant yn Pride Caernarfon ar Fehefin 29ain! Ymunwch â ni am ddiwrnod o orymdeithiau, adloniant a pherfformiadau, ac ysbryd cymunedol. Dysgwch fwy yma: https://bit.ly/3PPVGmz

15/03/2024

Rydym yn hynod ddiolchgar o dderbyn 15 o gyfrifiaduron wedi’u hadnewyddu diolch i fenter wych ScottishPower sydd yn cefnogi elusennau ac yn rhoi bywyd newydd i eitemau technoleg y gellid cael eu taflu fel arall. Diolch arbennig i Dylan Herbert (Pennaeth Adnoddau a Chynllunio Gwaith) am ein henwebu i'w derbyn, ac i Andy Sturgeon am eu danfon o Lerpwl!

04/03/2024

Bydd pump person ifanc ffodus o GISDA yn mynd i Efrog Newydd mis Ebrill diolch i rhaglen cyfnewid Lywodraeth Cymru, Taith! Byddant yn archwilio'r ddinas fywiog, cysylltu â chymheiriaid, ac yn ymweld â'r Ali Forney Center. Dilynwch ein cyfrygau cymdeithasol am ddiweddiaradau eu taith gyffrous!

04/03/2024

Rydym mor falch i gyhoeddi ein bod wedi derbyn Gwobr Arloesedd yn y Gymraeg yn y Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid yn ddiweddar! Diolch enfawr i'n tîm, pobl ifanc, a phawb sy'n ein cefnogi. Llongyfarchiadau i'r HOLL enwebeion ac enillwyr - mae eich gwaith yn anhygoel!

16/02/2024

Croesawodd Prosiect ICAN y Dirprwy Weinidog Julie Morgan AS yr wythnos hon! Gyda Gareth Williams a Klare Jordan (Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr) a Dr. Sally Rees (Llywodraeth Cymru), buom yn trafod yr effaith positif y mae ICAN yn ei chael ar iechyd meddwl pobl ifanc. Wedi ei ariannu gan y Bwrdd Iechyd, mae ICAN yn darparu cefnogaeth hollbwysig i bobl ifanc Gwynedd.

09/02/2024

Roedd yn bleser i groesawu’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol Rebecca Evans AS i GISDA yr wythnos yma. Rydym mor ddiolchgar iddi am gymryd cymaint o ddiddordeb yn ein gwaith, ac yn hapus i ddweud eu bod yn falch iawn gyda’r datblygiadau ar ein prosiect cyffrous, Y Maes. Edrychwn ymlaen at eu croesawu yn ôl pan fydd y prosiect wedi'i gwblhau.

Mae GISDA wedi fy achub o gartref toredig ac wedi fy helpu i gael bywyd annibynnol, hapus.

Diweddariadau Diweddaraf

30/04/2024

Senedd Ieuenctid Cymru

Rydym mor falch o Keira Bailey-Hughes sydd wedi ein cynrychioli yn Senedd Ieuenctid Cymru am y ddwy flynedd diwethaf, ni fyddem wedi gallu cael cynrychiolaeth gwell. Diolch o waelod calon Keira. We are so proud of you Keira, we couldn’t have asked for a better representative. Diolch yn fawr.

30/04/2024

Scottish Power Donates Refurbished Laptops to Support Our Work

We're incredibly grateful to have received 15 refurbished laptops courtesy of Scottish Power!

30/04/2024

Apel Nadolig Gisda 2023

Ydach chi eisiau gwneud gwahaniaeth i Nadolig pobl ifanc bregus a digartref Gwynedd?

Os byswn yn siarad â rhywun am GISDA byswn yn dweud wrthyn nhw pa mor anhygoel ydi o. Yr wyf lle ydw’i heddiw nid yn unig oherwydd fy ngwaith caled a’m hymrwymiad; ni allwn fod wedi gwneud hyn heb staff GISDA.