Preifatrwydd

Mae GISDA yn rheolydd gwybodaeth bersonol at ddibenion Deddf Diogelu Data 2018. MAe manylion ar sut yr ydym yn defnyddio eich gwybodaeth, sut yr ydym yn sicrhau diogelwch eich gwybodaeth, a’ch hawl i weld yr wybodaeth yr ydym yn ei gadw amdanoch i’w cael yn ein Polisi Diogelu Data. I ddarllen y polisi cyfan cliciwch y linc ar y dde.