Croeso i GISDA

Newyddion Diweddaraf

14/11/14 Swydd

Rydym yn chwilio am Weithiwr Cefnogol Dros Dro
Gweler yma am y swydd ddisgrifiad
Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth gisda@gisda.co.uk


11/11/14 Pleidleisiwch i GISDA

tom sewell

Pleidleisiwch i GISDA i ennill £3,000 i bobl ifanc Gwynedd. Bydd yr arian yma ar gael i brynu adnoddau i gynnal gweithgareddau yng Nghanolfannau Ieuenctid GISDA a fydd yn agor ym Mhwllheli, Blaenau Ffestiniog a Chaernarfon. Bydd y rhain yn ganolfannau a fydd yn gynnig cyfleoedd hyfforddiant i bobl ifanc Gwynedd.

Bydd modd pleidleisio tan Ragfyr 12fed.

Dilynwch y linc yma er mwyn cael pleidleisio
http://www.north-wales.police.uk/contact/your-community-your-choice/gwynedd-projects.aspx

Diolch yn fawr                              

 


11/11/14 Give as you Live

tom sewell

A hithau yn agosáu at gyfnod y Nadolig hoffem eich atgoffa fod GISDA wedi cofrestru gyda Give as You Live.

Mae Give as you Live yn gweithio gyda dros 3,000 o siopau sydd wedi ymuno a’r wefan i roi comisiwn pob gwerthiant ar y we i elusen o’ch dewis chi. Mae’r comisiwn wedi ei gynnwys ym mhris y cynnyrch ac felly gallwch gefnogi GISDA, heb ddim cost ychwanegol.

Bydd y linc isod yn mynd a chi i dudalen GISDA ar y safle we, bydd angen i chi ymaelodi a’r wefan ac yna chwilio am y siop yr hoffech brynu oddi arni ar y wefan Give as you Live. Drwy wneud hyn byddwch yn cyfrannu at GISDA heb wneud dim yn ychwanegol.

Mae’r wefan yn gwbl saff a cyfredol ac mae dros 200,000 o elusennau bellach wedi cofrestru arno.
Gan ei bod yn gyfnod y Nadolig, a llawer o siopau ar y we, beth am gefnogi GISDA pan fyddwch yn siopa?
https://www.giveasyoulive.com/charity/gisda

 

Darllen mwy

 

 
 

 

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Newyddlen Diweddaraf

mwy »