Croeso i GISDA

Newyddion Diweddaraf

20/01/15 Cyfarfod Codi Arian GISDA

poster

Cyfarfod Codi Arian GISDA yn cael ei gynnal ar Ddydd Mercher 11eg o Chwefror am 3yp yn Swyddfa'r Maes, Caernarfon.

Mae’r cyfarfod yn agored i unrhyw un sydd â syniadau ar sut i godi arian i GISDA,

Am fwy o fanylion cysylltwch ag Annes Sion - annes@gisda.co.uk / 01286 671153


16/01/15 Cwrs Cadw Cownt

poster

Cwrs Cadw Cownt yn cael ei gynnal ar y 12fed o Chwefror 12-2pm yn Nhŷ’r Ysgol, Caernarfon.

Cyfle i gael syniadau a chyngor ar sut i reoli arian a gwneud cyllideb bersonol.

Cysylltwch am fwy o wybodaeth.

Cliciwch yma am y poster

 
08/01/15 Swydd Cwnselydd
(cyfnod mamolaeth, dros dro hyd at ddiwedd Rhagfyr 2015)

Cyflog: Pwynt 26-31; £23,114 - £27,332 (pro rata)
Lleoliad: Gwynedd
Oriau: 22.5 awr yr wythnos (yn hyblyg i ymateb i ofynion y gwasanaeth)

Mae angen Cwnselydd cymwys a phrofiadol i weithio ar draw Gwynedd.

Bydd deilydd y swydd yn cynnig gwasanaeth cwnsela i unigolion bregus o bobl oedran.

Dylai’r ymgeisydd llwyddiannus yn y swydd fod yn gyfathrebwr da yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Dyddiad Cau: 5pm ar y 29/01/2015
Cyfweliadau i gychwyn ar 09/02/2015

Cliciwch yma am fwy o fanylion

 

Darllen mwy

 

 
 

 

Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Newyddlen Diweddaraf

mwy »