Croeso i GISDA

Newyddion Diweddaraf


Adroddiad Gwirfoddoli Blynyddol 2015-2016

poster

 

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

Ystadegau Gwirfoddoli Ionawr-Ebrill 2016

poster

Gwelwch ein hystadegau gwirfoddoli Mis Ionawr - Mawrth!
38 unigolyn wedi gwirfoddoli gyda chyfanswm o dros 2000 awr yn y tri mis diwethaf!
Diolch yn fawr iawn i bob un am eu hamser.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Hoffech chi wirfoddoli?
Cysylltwch â ni: lyndsey@gisda.co.uk - 01286 671153

Rhoi Llais I Bobl Ifanc

poster

Ar Ebrill y 14eg rhwng 1:30 a 3yp, bydd pobl ifanc dros ardal Arfon yn dod wyneb yn wyneb a gwleidyddion yr ardal yn ystod digwyddiad Hystings yn barod ar gyfer Etholiadau’r Cynulliad ar Fai 5ed. Theatr Seilo Caernarfon fydd y llwyfan ar gyfer y prynhawn ble fydd cynrychiolwyr o brif bleidiau'r ardal yn ateb cwestiynau am faterion sy’n poeni pobl ifanc.

Trefni’r yr hystings gan GISDA - elusen sy’n cefnogi pobl ifanc bregus yng Ngwynedd a’r gobaith yw y bydd probelmau sydd yn effeithio pobl ifanc yn cael ei drafod yn ystod y prynhawn. Drwy wneud hyn gobeithiwn y bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gwrando ac yn sicrhau fod llais yr ifanc yn cael ei glywed yn y Cynulliad.

Yn cadeirio'r prynhawn bydd Gethin Evans a dywedodd Gethin:

“Mae llawer o bobl wedi colli ffydd mewn gwleidyddiaeth ac mae hyn yn cael ei amlygu gan bobl ifanc. Gyda’r digwyddiad yma dwi’n gobeithio y bydd yn dod a phobl ifanc yn nes at y byd gwleidyddol ac yn rhoi cyfle arbennig iddynt gael trafod gydag ymgeiswyr cynulliad materion sydd yn bwysig iddyn nhw”.

Mae’ ddigwyddiad agored ac am ddim i unrhyw berson ifanc rhwng 15-30oed, mae . Am fwy o fanylion neu er mwyn ymuno yn y drafodaeth cysylltwch â ni Annes@gisda.co.uk / 01286 671153

DIWEDD
Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad cysylltwch a Annes Sion neu Ceri Cunnington ar 01286 671153 / Annes@gisda.co.uk / Ceri@gisda.co.ukDarllen mwy

 

 
 

 

Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Adroddiad Blynyddol

mwy »