Croeso i GISDA

Newyddion Diweddaraf

09/10/14 Street Football Cymru

tom sewell

Pob lwc i Tom Sewell sydd wedi ei ddewis i gynychioli Cymru yng Nghystadleuaeth Cwpan y Byd Digartref. Dyma lun ohono yng nghit newydd y tim yn barod! Pob lwc i'r tim.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma

 

 

 

 

 


08/10/14 Rhieni Ifanc Ni

Mae adroddiad diweddaraf proseict Rhieni Ifanc Ni wedi dangos canlyniadau canolog iawn i’r proseict. 

Yn ôl y rhieni sydd yn cael cefnogaeth mae;

75% yn fwy ymwybodol o’r gwasanaethau sydd ar gael yn eu cymunedau

88% yn fwy hyderus i ddefnyddio’r gwasanaethau o ganlyniad i’r gefnogaeth

84% wedi nodi eu bod wedi datblygu sgiliau newydd

67% yn teimlo yn wy iach yn gorfforol a meddyliol

63% yn teimlo ers cael cefnogaeth fod ganddynt well perthynas gyda’r plant.

Mae hyn o fod yn rhan o’r prosiect,  sydd fel rhan o’r gefnogaeth yn cynnal sesiynau grŵp rhieni.
Mae’r grŵp rhieni wedi bod yn hynod brysur yn ystod yr wythnosau diwethaf gydag amrywiaeth eang o weithgareddau ar gael i rieni yng Ngwynedd.
Dyma luniau o rhai o’r sesiynau grŵp rhieni;

Sesiwn Cynllun Gwen - cliciwch yma
Grwp Rhieni Meirionydd - cliciwch yma
Taith i Pili Palas - cliciwch yma
Cerdded Ceunentydd - cliciwch yma

Yn ogystal â hyn bu i’r staff fod yn brysur yn ffilmio wrth gerdded ceunentydd - gweler yma am ffilm fer o’r diwrnod:

 

Darllen mwy

 

 
 

 

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Newyddlen Diweddaraf

mwy »