Croeso i GISDA

Newyddion Diweddaraf

08/07/14 Diwrnod Hwyl GISDA

fun day gisda

Bydd Diwrnod Hwyl GISDA yn cael ei gynnal yn y Cae Pêl Droed dros yr Aber, yng Nghaernarfon ar y 29ain o Orffennaf. O 11yb - 5yp.

Bydd mynediad am ddim ar mwyafrif o’r rhestr isod yn £1 yr un neu yn rhad ac am ddim.

Y gweithgareddau sydd ar gael yw:
·    Zip wire
·    Cwrs Antur
·    Wreslo Sumo
·    Gladiators
·    Cestyll Neidio
·    Peintio Wynebau
·    Mosaics
·    Sgiliau Syrcas
·    Beat bocsio
·    Cystadleuaeth gwisg ffansi
·    Cinemtic hefo sgrin a tent

Mae cystadleuaeth Gwisg Ffansi drwy gydol y diwrnod ar gyfer plant ac oedolion. Nid oes thema wedi ei osod. Mae’r catogoriau fel a ganlyn:
·    Plant dan 16oed
·    Oedolion
·    Tim Gwisg ffansi

Pob lwc I bawb fydd yn cystadlu.

Mae asiantaethau amrywiol ac ambell stondin crefftau am fod ar gael drwy gydol y dydd  mewn pabell fawr i gynnig gwybodaeth a chyngor neu i brynu ambell i beth. Bydd y Gwasanaeth Tan a Lori Ni I’w i’w gweld yno gystal.
Bydd fan fwyd yn gwneud paned a bwyd yn ystod y dydd - gyda burgers a thatws pob ar gael yno a bydd Cwn Poeth a pop corn i’w brynu o stondin Cinematic. 

Bydd amrywiaeth o berfformiadau byw i’w gweld yn ystod y dydd - Angylion Kelly yn dawnsio disgo, Majorettes a rhai grwpiau lleol. Malcom Allen fydd yn arwain y dydd, a rhannu gwobrau yn y seremoni wobrwyo fydd i’w gweld tuag at ddiwedd y dydd. Seremoni I wobrwyo ein pobl ifanc sydd wedi derbyn achrediadau Agored Cymru yn ystod y misoedd diwethaf yw’r seremoni hon.

Diwrnod llawn amrywiaeth gyda gweithgareddau o bob math ar gael i bobl ifanc a phlant. DEWCH YN LLU!


02/07/14: Swyddfa Newydd

Swyddfa NewyddBellach mae ein prif Swyddfa wedi symud o Dy Rhydalun a bellach wedi ei leoli ar y Maes yn hen adeilad Bob Parry.

Ein cyfeiriad newydd yw:
22/23 Y Maes
Caernarfon
Gwynedd
LL55 2NA

Mae ein rhif ffon yn parhau I fod yr un rhif sef (01286) 671153.


02/07/14: Lluniau

Sesiwn Mosaic 01.07.14 - cliciwch yma
Grwp Rhieni - Cardiau Sul y Tadau - cliciwch yma
Sesiwn Graffiti - Caernarfon - cliciwch yma
Pel Droed Street Football Mis Mehefin - cliciwch yma
Grwp Rhieni - Sesiwn Clai - cliciwch yma
Sesiwn Graffiti Blaenau - cliciwch yma
Pel Droed Street Football 13eg Mai - cliciwch yma


01/07/14: Cerdded fyny’r Wyddfa

wyddfa snowdon

Bydd defnyddwyr gwasanaeth a rhai o staff GISDA yn cerdded fyny'r Wyddfa ar yr 8fed o Orffennaf ac maent yn gobeithio drwy wneud hyn godi arian tuag at Grant Cymorth Llaw sydd gan GISDA - sydd yn rhoi grantiau i bobl ifanc i fyw yn annibynnol. Felly os oes gennych bunt neu ddwy plis cyfrannwch drwy ddilyn y linc yma

Diolch!


10/06/14: Galw am grefftwyr lleol.

Ar Ddydd Mawrth 29ain o Orffennaf mae GISDA yn trefnu Diwrnod Hwyl ar y cae pêl droed dros yr Aber yng Nghaernarfon. Mae’r diwrnod wedi ei anelu at blant, pobl ifanc a theuluoedd. Fel rhan o’r diwrnod bydd pabell fawr ar gyfer stondinau crefftau. Rydym yn chwilio am grefftwyr a fuasai â diddordeb arddangos eu gwaith ar y stondinau yma. Byddwn yn gofyn i bob crefftwr dalu £10 am ei stondin a chyfraniad tuag at y raffl oddi ar eich stondin.

Os oes genych ddiddordeb mewn cael stondin cysylltwch ag Annes Siôn 01286 671153 neu dros e-bost Annes@gisda.co.uk


Darllen mwy

 

 
 

 

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Newyddlen Diweddaraf

mwy »