Croeso i GISDA

Newyddion Diweddaraf


Adroddiad Blwyddyn Gwirfoddoli

poster

 

 

Cliciwch yma i weld y adroddiad

 

 JOB ADVERTISEMENT

RHEOLWR TÎM BUSNES A MENTRAU
Rhicyn 23 i 26 (£21,012 i £23,114) pro rata
Lleoliad: Caernarfon
Oriau: 37 awr yr wythnos
Cytundeb: Diwedd Mawrth 2018

UWCH WEITHIWR ALLWEDDOL
Rhicyn 21 i 25 (£19,894 - £22,386) pro rata
Lleoliad: Blaenau Ffestiniog
Oriau: 37 awr yr wythnos
Cytundeb: Diwedd Mawrth 2018
Dyddiad cau: 17eg o Fawrth

Cysylltwch am fwy o wybodaeth neu i wneud cais: dewi@gisda.co.uk 01286671153


Ystadegau Gwirfoddoli GISDA

poster

Gwelwch atodiad am ystadegau gwirfoddoli chwarter 3 GISDA (Hydref, Tachwedd, Rhagfyr)
Plîs cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth am y prosiect neu os ydych yn gwybod am unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli

Cliciwch yma i weld y poster

 

 Swyddi yn GISDA

poster Cliciwch yma am fwy o wybodaeth, neu gweler isod

Cydlynydd a Glanhawr menter cymdeithasol SGLEIN
Mae SGLEIN yn chwilio am lanhawr sydd a thrwydded yrru llawn a char i ymuno a'r tim. Cyfle i ddatblygu busnes newydd i'r elusen.
Lleoliad: Arfon / Meirionydd
Oriau: oleiaf 8 awr yr wythnos potential o fwy
Cyflog: £8.50 yr awr
Cytundeb hyd at: 31.03.2017 posibilrwydd o estyniad
Dyddiad cau 12.12.2016

Am fwy o fanylion a phecyn cais cysylltwch a:
Dewi Roberts 01286 671153 / gisda@gisda.co.uk


Te a Cofi yn Dathlu 2 Flynedd

Wythnos diwethaf bu i Gaffi Te a Cofi ddathlu eu bod wedi agor ei drysau ers 2 flynedd. I ddathlu hyn dyma fideo byr iawn sy’n ddiweddariad ar ein Mentrau Cymdeithasol.

Diolch yn fawr iawn i’r holl wirfoddolwyr a chwsmeriaid ffyddlon am eu cefnogaeth yn ystod y ddwy flynedd diwethaf.


GISDA I LANSIO LOGO I HYRWYDDO HAWLIAU POBL IFANC

poster

Yn dilyn cyhoeddiad siarter Traws*Newid Cymru gan Lywodraeth Cymru mae GISDA yn falch gael  lansio logo newydd i hyrwyddo hawliau pobl ifanc sydd yn adnabod eu hunain yn lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol. Bydd y lansiad swyddogol yn cael ei gynnal ar 16eg o Dachwedd yng Nghaffi Te a Cofi, Caernarfon.

Cliciwch yma i weld mwy o wybodaeth

 

 
Digwyddiad Creadigol Ewropeaidd

poster

Ar y 17eg o Hydref 2016, bu i FEANTSA, Rhwydwaith Pobl Ifanc, nodi Diwrnod Rhyngwladol Diddymu Tlodi 2016 drwy gyd-drefnu gweithred yn 6 o ddinasoedd Ewropeaidd (Amsterdam, Berlin, Belgrade, Caernarfon, Copenhagen, Waterford). Bwriad oedd i alw ar y cyhoedd a’r rhai sy’n creu polisïau fod gan bob person ifanc yr hawl i gartref. Bu i aelodau’r rhwydwaith gymryd rhan mewn arddangosiad artistig tu allan i leoliadau arbennig ac adeiladau’r Llywodraeth i amlygu’r mater o ddigartrefedd ymhlith pobl ifanc. Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Grant Cymorth Llaw

poster

 

Every donation received by GISDA goes towards the Cymorth Llaw grant - which is a grant available for young people. This is how the money was spent from April till today....
And just in case you wish to donate....you can do this by clicking on this link https://www.justgiving.com

 Ffilm fer a grewyd gan bobl ifanc GISDA.


Ymweliadau Pwysig

poster

Mae’r wythnos hon wedi bod yn wythnos brysur iawn i GISDA gydag ymweliadau arbennig wedi digwydd yng Nghaernarfon a Blaenau Ffestiniog.

Dydd Llun bu i’r Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant Carl Sargeant ddod i ymweld â’n fflatiau symud ymlaen Tre Gof. Cafodd gyfle i sgwrsio gydag un o’r bobl ifanc sydd yn byw yn y fflatiau Tyron Williams am ei fywyd a’i obeithion am y dyfodol. Roedd yn gyfle gwych i weld y gwaith cydweithio sy’n digwydd ar ran pobl ifanc rhwng GISDA a Chartrefi Cymunedol Gwynedd.

Dydd Llun yn ogystal bu Sian Gwenllïan, aelod Cynulliad Arfon, ymweld â’n hostel Hafan yng Nghaernarfon. Roedd hi’n gyfle iddi sgwrsio a’r bobl ifanc a chael cyfle i weld y gwaith sydd yn cael ei wneud yn yr hosteli gyda’r bobl ifanc.

Daeth Liz Saville, Aelod Seneddol Meirionnydd, ymweld â Blaenau Ffestiniog ddydd Mawrth. Cyfle iddi sgwrsio a phobl ifanc sydd yn byw ac yn derbyn cefnogaeth yn ein hosteli ym Mlaenau Ffestiniog.
Hoffem ddiolch yn fawr iawn iddynt i gyd am roi eu hamser i ymweld â’n pobl ifanc yn GISDA.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau


Social Saturday Hydref 15 2016

poster

 

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma

 
 Darllen mwy

 

 
 

 

Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Adroddiad Blynyddol

mwy »