Croeso i GISDA

Newyddion Diweddaraf


Social Saturday Hydref 15 2016

poster

 

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma

 
 


Cerddorion yn erbyn Digartrefedd

poster poster

Yn ystod wythnos gyntaf mis Hydref bydd dau gig yn cael ei drefnu a fydd yn rhan o weithgareddau ‘Cerddorion yn Erbyn Digartrefedd’. Dyma weithgaredd sydd yn digwydd ar draws Prydain ac wedi ei ddatblygu gan Alan McGee sydd wedi bod yn rheoli bandiau megis Oasis yn ystod y blynyddoedd. Dros Brydain mae’r arian yn mynd yn benodol at elusen o’r enw Crisis sydd yn gweithio gyda phobl ddigartref yn Llundain ond gan ein bod yn trefnu'r digwyddiadau yma yng Ngwynedd bydd hanner elw'r noson yn mynd yn benodol at waith GISDA.

Hoffem ddiolch i’r bandiau i gyd sydd wedi cytuno i fod yn rhan o’r gigs ac i Sera Owen am drefnu'r gig yng Nghaernarfon. Am fwy o fanylion cysylltwch â ni annes@gisda.co.uk


Cyfarfod Blynyddol GISDA

poster

 

Cyfarfod Blynyddol GISDA yn cael ei gynnal ar Fedi’r 27ain am 2yp yn y Galeri yng Nghaernarfon. Cysylltwch a ni am fwy o wybodaeth

  


Tre Gof

tre gof tre gof

Dyma lolfa Tre'r Gof ar ei newydd wedd! Diolch Alex un o’n defnyddwyr gwasanaeth am ei holl help yn ystod y gwaith pentio.

 

 

 


Gwasanaeth Cefnogi Pobl

dominic

Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn gweithio gyda Chymorth Cymru a Community Housing CymruI bwysleisio pwysigrwydd rhaglen amhrisiadwy rhaglen Cefnogi Pobl - prosiect sydd yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Yn GISDA mae’r arian yn cael ei ddefnyddio ar gyfer ein gwasanaethau llety a gwasanaeth cefnogaeth symudol, a'r llynedd bu iddynt gefnogi 136 o bobl ifanc.

Byddwn yn rhoi blas o’r gwaith sydd yn cael ei wneud ar ein gwefan ond cadwch olwg ar ein tudalennau Facebook a Twitter ar gyfer cael llun cyflawn.


Sesiynau Rhieni Ifanc Ni

poster

 

 

Sesiynau Rhieni Ifanc Ni yn cael eu cynnal yn Nhy’r Ysogl bob dydd Llun. Croeso i bawb!

 

 

 


Adroddiad Prosiect Rhieni Ni Mai 2016

 

Cliciwch yma ti lawrlwytho'r adroddiad fel PDFDarllen mwy

 

 
 

 

Mindful Employer

 

Lluniau Prosiectau

pix pix pix pix pix pix

Gweld mwy »

Lleoliad


Gweld GISDA mewn map mwy.

Adroddiad Blynyddol

mwy »