Rhieni Ifanc

We received funding from Children in Need to employ two support workers for 3 years to work with young parents in Gwynedd under the age of 18.

Mae’r staff yn gwneud gwaith anhygoel yn hyrwyddo hawliau rhieni ifanc, eu hysgogi i deimlo’n hyderus, a’u cynorthwyo gyda materion amrywiol. Mae nifer o astudiaethau achos wedi profi gwerth a llwyddiant y prosiect ac mae’r arianwyr yn hynod o hapus gyda sut mae’r prosiect yn dod yn ei flaen. Mae’r staff yn cynnal sesiynau grŵp 1:1 ac yn cydweithio’n agos gyda cholegau ac ymwelwyr iechyd pan fo’r angen. Mae’r staff hefyd wedi bod yn cwblhau ceisiadau grant amrywiol i gynorthwyo’r bobl ifanc sydd eisiau mynychu’r coleg neu er mwyn cael cymorth gyda chostau teithio a gwarchod. Nid oes gan y prosiect adnoddau mawr ac mae’r gwahaniaeth mae’r staff yn ei wneud gydag adnoddau cyfyngedig yn anhygoel.