Dewch i ymuno efo Bwrdd Rheoli GISDA

Ydych chi'n teimlo'n angerddol am helpu pobl ifanc yng Ngwynedd?

Rydym yn chwilio am ymddiriedolwr newydd i ymuno â’n Bwrdd. Fel ymddiriedolwr, byddwch yn cael y cyfle i helpu i lunio llwybr a dyfodol ein gwasanaethau, a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol ym mywydau’r bobl ifanc rydym yn eu cefnogi. Rydym yn chwilio am rywun sy'n angerddol am ein cenhadaeth ac sydd wedi ymrwymo i gefnogi ein gwaith yn y gymuned.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais neu'n adnabod rhywun a fyddai'n ffit dda, yna cysylltwch ag Elizabeth George am fwy o wybodaeth⤵️⤵️

✉️elizabeth.george@gisda.co.uk

📞01286 671153

IMG 6704

Gwobrau Iechyd Meddwl a Llês Cymru 2023

Llongyfarchiadau mawr i Tîm ICan Gisda ar ennill y wobr arian yng Ngwobrau Iechyd Meddwl a Llês Cymru 2023 yng Nghaerdydd. Rydym wedi gwirioni. Diolch i’r tîm am weithio mor galed ac am gefnogi cymaint yng Ngwynedd. Mor falch ohonoch. Diolch i Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr am ariannu'r prosiect